Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 48:

Puchar Jerzmanowskich

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

199 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kolejarz-Prokocim, Park Jerzmanowskich przy ul. Na Wrzosach 59

Krótki opis projektu

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu 15 turniejów piłkarskich o Puchar Jerzmanowskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XII bez względu na przynależność klubową. Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zorganizowanie cyklu turniejów (15 turniejów). Turnieje odbędą się w kategoriach: Skrzat, Żak młodszy, Żak, Orlik Młodszy, Orlik, Młodzik Młodszy, Młodzik, Trampkarz Młodszy, Trampkarz, Junior Młodszy, Junior Starszy, Oldboy, oraz Kobiecych U-13, U-15, Oldboys.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę wychowywania dzieci.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Turnieje piłkarskiej Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu turniejów piłkarskich (15 turniejów) dla dzieci, młodzieży oraz oldboyów. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia jednego turnieju to: wynajem obiektu 350 zł/h x 7 h = 2450 zł, kierownik turnieju 1000 zł, sędziowie 600 zł, opieka medyczna 600 zł, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 120 szt = 1200 zł, puchary 200zł/szt. x 8 szt. = 1600 zł, Statuetki 100 zł/szt. x 5 szt. = 500 zł, nagrody rzeczowe komplet 2400 zł), wyżywienie 20 zł/osoba x 120 osób = 2400 zł. Łącznie 1 turniej 12750 zł x 15 turniejów = 191250 zł 191 250,00 PLN
Koordynacja projektu Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursowego zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 4000 zł x 2 osoby = 8000 zł. 8 000,00 PLN
Promocja Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook. 250,00 PLN
199 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. III.2024
Turnieje Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów. IX-XII.2024
Zakończenie zadania Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. XII.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu 15 turniejów piłkarskich o Puchar Jerzmanowskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sport to inwestycja na następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności.
powrót