Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 205:

Krakowski Festiwal Wolontariatu

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Kurczaba 3/5

Krótki opis projektu

W zadaniu chodzi o docenienie wolontariuszy i organizacji pozarządowe i zorganizowanie Krakowskiego Festiwalu Wolontariatu. Przede wszystkim chodzi o zaangażowanie dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt przewiduje zorganizowanie jednodniowego Festiwalu Wolontariatu w którym to osoby działające w różnego typu wolontariatach zarówno formalnych, jak i nie formalnych  zaprezentują swoje działania ( np. w formie prezentacji multimedialnej, mini wykładu) przed osobami, które szukają swojego miejsca  w wolontariacie. Planuje się, że w wydarzeniu około 20 osób/grup zaprezentuje swoje działania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dziś żyjemy w społeczeństwie, które wciąż uczy się swojej obywatelskości, dlatego przez takie wydarzenie ma być promowana idea wolontariatu i dobroczynność wśród krakowian w szczególności dzieci i młodzieży.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu Podstawowym elementem jest zatrudnienie osoby która ma wiedze i umiejętności jak zorganizować tego typu wydarzenie ( 100 godz.) 5 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla dwóch pracownikó wspierających organizację festiwalu ( 2 osoby x 80 godz.) Chodzi o osoby, które mają doświadczenie na szczeblu zarządczym w wolontariacie i pomogą przygotowąć festiwal 8 000,00 PLN
Wynajęcie miejsca na organizacje festiwalu Miejsce jest kluczowe by festiwal miał swoją renomę i rangę 3 000,00 PLN
Catering Przygotowanie poczęstunku dla uczestników Festiwalu 5 000,00 PLN
Materiały i gadżety promocyjne (np.plakaty, torby); materiały do realizacji festiwalu (np. flipchart, pisaki) Ważne w projekcie jest by zebrać ekipę wolontariuszy, którzy w czasie spotkań przygotowują Festiwal 4 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zorganizowanie grupy projektowej Zorganizowanie grupy projektowej, która w okresie około 4 miesięcy przygotuje, przeprowadzi i podsumuje Festiwal wrzesień-grudzień 2024
Przeprowadzenie Festiwalu Planuje się organizację wolontariatu 5 grudnia 2024 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5.12.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest promocja idei wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, jaką jest wolontariat, jest odpowiedzią na wiele ważnych potrzeb. Działania takie są ważne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna.
powrót