Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 53:

Prace związane z rewitalizacją parku przy Dworze Czeczów

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

760 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park przy Dworze Czeczów.

Krótki opis projektu

Zwiększenie budżetu na rewitalizację parku przy dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie.

Opis projektu

Dofinansowanie prac związanych z rewitalizacją parku przy Dworze Czeczów. W ramach projektu  planowane jest zagospodarowanie terenu parku poprzez między innymi remont alejek, montaż małej architektury.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów ma ogromne znaczenie nie tylko dla użytkowników Dworu Czeczów, ale i całej społeczności Dzielnic Podgórskich. Park może stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
rewitalizacja parku 760 000,00 PLN
760 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów 2 kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego parku przy Dworze Czeczów. Inwestycja przyczyni się do podkreślenia oraz poprawy walorów historycznych. Wpłynie to pozytywnie na atrakcyjność Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz zachęci mieszkańców do odkrywania historycznych zakątków miasta.
powrót