Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 212:

Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park przy Dworze Czeczów.

Krótki opis projektu

Zwiększenie budżetu na rewitalizację parku przy Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie

Opis projektu

Zwiększenie budżetu na rewitalizację parku przy Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie. W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu parku poprzez miedzy innymi remont alejek i montaż małej architektury.

projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów ma ogromne znaczenie nie tylko dla użytkowników Dworu Czeczów,  ale i dla całej społeczności dzielnic Podgórskich Park może stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Rewitalizacja parku pozwoli na przywrócenie zabytkowego założenia parkowego na terenie Krakowa. Stworzy dodatkowe atrakcyjne miejsce dla mieszkańców na spacery i oddech świeżym powietrzem. Pozwoli na schronienie się przed upałami. Da możliwość korzystania z  naturalnego środowiska dla ptaków i owadów. Przyczyni się do oczyszczania powietrza w mieście i pochłaniania CO2. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
rewitalizacja parku 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na rewitalizację parku, stanowiącego otoczenie zabytkowego budynku Dworu Czeczów, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. Jego realizacja pozwoli na poprawę estetyki ww. obszaru. Dodatkowo zachęci okolicznych mieszkańców do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót