Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 227:

Prawdziwy chodnik przy Łokietka

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 6, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Z uwagi na ograniczony obszar pasa drogowego ul. Łokietka nie jest możliwe zaprojektowanie i wybudowanie na całym zakresie inwestycji chodnika (w żadnym z zaproponowanym przez autora projektu wariantów) w sposób analogiczny, jak miało to miejsce na zakresie prowadzonej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa inwestycji rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki bez ingerencji w tereny prywatne. Wykonanie chodnika o wymaganej szerokości wymagałoby kompleksowej rozbudowy ulicy Łokietka wraz z budową odwodnienia i przebudową oświetlenia ulicznego (uwaga o tym, aby przewidzieć również wykonanie prawidłowego oświetlenia zawarta była w piśmie MIR znak: IR-01.7211.115.2023 z dnia 02 maja 2023r.) wraz z przełożeniem jezdni na wschodni odcinek ul. Łokietka, w celu zachowania szerokości jezdni min. 6 m, jak również przebudowy peronów przystankowych dostosowując je do obowiązujących na terenie miasta Krakowa standardów, tj. szerokość peronu przystankowego min. 2,5m wraz z odpowiednimi poszerzeniami pod wiatę przystankową, długość krawędzi 20 m z krawężnikami peronowymi oraz pasami medialnymi dla osób z dysfunkcjami wzroku na całej długości peronu (uwaga w piśmie ZTP znak: TA.316.3.23.2023.RG z dnia 28 kwietnia 2023r.). Szacunkowy koszt wykonania ww. robót w zakresie rozbudowy ul. Łokietka, w zależności od wskazanego przez autora projektu wariantu wynosi ok.: Wariant A: 350m – 5 355 000 zł Wariant B: 400 m – 6 120 000 zł Wariant C: 260 m – 3 978 000 zł Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 450 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Łokietka

Dodatkowe lokalizacje: Kraków, ul. Władysława Łokietka 270 do peronu autobusowego "Poziomkowa".

Krótki opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika przy ulicy Władysława Łokietka - poszerzenie i budowę odwodnienia.

Opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika, w szczególności poszerzenie go (analogicznie do istniejącego odcinka na północ od ulicy Kaczorówka, czyli do około 2.5 metrów) oraz budowę odwodnienia. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istniejący chodnik jest wąski, zbudowany na bardzo niskiej wysokości z brakiem odwodnienia. Przy niewielkich opadach deszczu mieszkańcy z trudnością się nim poruszają, we wgłębieniach zalega woda, a przejeżdżające samochody opryskują pieszych. 

 
Obecnie w wielu miejscach służy samochodom do parkowania, a przez bardzo niską wysokość bez trudu można na niego najechać, co stwarza zagrożenie. Remont chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, wpłynie pozytywnie na estetykę miasta i komfort użytkowania.
 
Na spotkaniach z politykami dowiedzieliśmy się, że przebudowa ulicy Łokietka na południe od skrzyżowania z ulicą Kaczorówka jest obecnie mało prawdopodobna. Zaproponowano etapowanie w postaci budowy chodników z odwodnieniem, zacznijmy więc szybciej - od  remontu chodnika wraz z odwodnieniem na możliwie najdłuższym fragmencie.
 
AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA MOZLIWOŚĆ SKRÓCENIA (np. do skrzyżowania z drogą osiedlową Łokietka 240) BĄDŹ WYDŁUŻENIA (do wysokości skrzyżowania z Komendą Policji) DŁUGOŚCI CHODNIKA LUB NIEZNACZNEJ MODYFIKACJI SZEROKOŚCI JEŚLI KOSZTY PRZEKROCZYŁYBY DOPUSZCZALNE LIMITY LUB MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE UTRUDNIŁYBY REALIZACJĘ SZEROKOŚCI OKOŁO 2,5 M.)

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
Remont chodnika z odwodnieniem remont około 350 metrów chodnika 1 400 000,00 PLN
1 450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej I kwartał 2024
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej II kwartał 2024
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych III kwartał 2024
Wykonanie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych IV kwartał 2024

Galeria

powrót