Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 216:

KROWODERSKA ŚWIETLICA SĄSIEDZKA

Projekt odrzucony: Zgłoszony projekt zakładający budowę wielofunkcyjnego pawilonu mającego służyć lokalnej społeczności nie może zostać zrealizowany w zaproponowanej lokalizacji. Z przeprowadzonej analizy zgłoszonego projektu i wskazanej przez Wnioskodawcę lokalizacji ustalono, że budynek miałby zostać wybudowany na działkach należących do Gminy Miejskiej Kraków o numerach 737/2 oraz 737/9 obręb 4 Krowodrza o łącznej powierzchni 430 m2. Na omawianym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Rynek Krowoderski” zgodnie z jego ustaleniami na ww. działkach wyznaczony został teren zieleni urządzonej ZPz.5, na którym ustalono zakaz lokalizacji: zabudowy, ogrodzeń, miejsc parkingowych oraz urządzeń reklamowych. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego ustalono natomiast na poziomie 80 %. Zgodnie z § 6 ust. 1 planu tereny, których przeznaczenie zostało zmienione mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. W związku z powyższym po wyburzeniu istniejących garaży teren ten mógłby być zagospodarowany jedynie jako zieleń urządzona. Mając na uwadze powyższe argumenty zgłoszony projekt podlega odrzuceniu na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6) regulaminu budżetu obywatelskiego: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty (…) które naruszałby obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: awilon byłby zlokalizowany przy ulicy Chocimskiej za Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w miejscu gdzie obecnie usytuowane są garaże należące do Miasta Kraków.

Krótki opis projektu

zakłada budowę wielofunkcyjnego pawilonu, oddanej do użytku lokalnym aktywistom, organizacjom i mieszkańcom z Krowodrzy.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę Krowoderskiej świetlicy sąsiedzkiej w miejscu gdzie obecnie znajdują się garaże należące do miasta Kraków. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego pawilonu, oddanej do użytku lokalnym aktywistom, organizacjom i mieszkańcom Krowodrzy.  Pawilon byłby zlokalizowany przy ulicy Chocimskiej za Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w miejscu gdzie obecnie usytuowane są garaże należące do Miasta Kraków.

Pawilon w zamyśle wyposażony jest w kuchnie, zaplecze sanitarne z prysznicami i dużą przestrzeń z możliwością podziału na mniejsze. Lokalni mieszkańcy otrzymaliby możliwość korzystania z przestrzeni zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności. Projekt zakłada taras na dachu pawilonu, w środku z niewielkim atrium doświetlającym przestrzeń i wprowadzającym zieleń.

Typy aktywności możliwych w pawilonie:

-wystawy
-warsztaty
-koncerty
-sezonowe/kalendarzowe uroczystości (od świątecznych, przez sezonowe związane z pierwszym dniem szkoły / wiosny / sylwestrem etc., związane z miejskimi obchodami etc.)
-tymczasowy nocleg ( np. Dla uciekających przed wojną, na pierwsze dni po dotarciu do kraju)
-współdzielenie opieki nad dziećmi

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest integracja mieszkańców, poszerzenie wspólnego zasobu, rozwój mieszkańców/społeczności/wspólnoty, pomoc. Miejsca tego typu istnieją na całym świecie, cieszą się duża popularnością i są wykorzystywane przez społeczności na całym świecie. Bardzo brakuje tego typu miejsca. Wśród głosów mieszkańców Krowodrzy zebranych podczas spotkań, w toku konsultacji projektu, pojawiły się głosy wśród mieszkańców, że odczuwany jest brak tego rodzaju wspólnej, dostępnej przestrzeni.
Tania, prosta siatka słupów żelbetowych i stropodach z wykorzystaniem drewna umożliwi stosunkowo tanią realizacje projektu.

Kolejnym krokiem byłaby dyskusja na temat tego kto i w jaki sposób mógłby operować to miejsce. Następnym etapem rozwoju projektu jest wybór operatora administrującego przestrzenią.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
BUDOWA PAWILONU Rozbiórka istniejących garaży, uzbrojenie działki, wylanie płyty fundamentowej, ściany i siatki słupów żelbetowych, konstrukcja stropodachu, wyłożenie tarasu, instalacja stolarki okiennej, balustrad i schodów kręconych, zakup i zasadzenie zieleni zieleni . 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 01.03.2024
BUDOWA PAWILONU BUDOWA PAWILONU 01.06.2024

Galeria

powrót