Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 33:

Zazieleńmy Dzielnicę II - edycja 2

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Bobrowskiego, działki S-17, 121/6, 265/3

Krótki opis projektu

Projekt przewiduje poprawę zagospodarowania terenu wewnątrzosiedlowego poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia oraz remont nawierzchni parkingu wraz z drogą dojazdową.

Opis projektu

Na terenie wewnątrzosiedlowym pomiędzy blokiem zlokalizowanym przy al. Pokoju 7 oraz blokiem przy ul. Bobrowskiego 2 przewiduje się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny i trawy w tym roślinność posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych oraz odstraszająca komary i kleszcze) wraz z remontem parkingu oraz drogi dojazdowej.
 
Autorka projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu
zostanie skonsultowany z autorką projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowych terenów zielonych oraz złym stanem nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Realizacja zadania 460 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 40 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
Realizacja Realizacja zadania 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację terenu wewnątrzosiedlowego poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia oraz remont nawierzchni parkingu wraz z drogą dojazdową. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej i zachęci mieszkańców do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
powrót