Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 240:

Naprawa krakowskich ścieżek spacerowych

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich

Dodatkowe lokalizacje: Aleja Klonowa, Bulwar Inflancki, Park Dąbie, Plac Omłotowy, Fort Bronowice, Białe Morza, Zalew Bagry, Park Lotników Polskich, Planty Mistrzejowickie, Planty Bieńczyckie, Łąki Nowohuckie

Krótki opis projektu

Dziurawa jak ser szwajcarski Aleja Waszyngtona, skorodowane kładki na Łąkach Nowohuckich, zniszczone alejki w parkach Lotników Polskich czy Dąbie to niektóre tylko przykłady zadań wymagających podjęcia działań naprawczych.

Opis projektu

Szczegółowy opis propozycji zadania:

Zadanie dotyczy poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury spacerowej w różnych rejonach miasta Krakowa:
- remont alejki w Parku Dąbie zlokalizowanej w rejonie Pomnika Pamięci- 80 m
- zamiana betonowej nawierzchni przylegającej do boiska sportowego na nawierzchnię naturalną oraz wykonanie alejki w Parku Omłotowym
- rewitalizacja drewnianych kładek nad ciekami wodnymi na Łąkach Nowohuckich
- remont Alei Klonowej na Bulwarze Inflanckim ok 200 m z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu
- nasadzenia drzew na terenie Fortu Bronowice w istniejących konstrukcjach betonowych wraz z wykonaniem traktu rekreacyjnego zgodnie z istniejącym projektem
- wytyczenie szlaku turystycznego na Wzgórzu Rajsko
- stworzenie ścieżki spacerowej z elementów naturalnych przez szutrowy parking i dalej w miejscu przedeptu do nabrzeża (uwzględniając niwelacje krawężników, nierówności i innych barier w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanej ścieżki) nad Zalewem Bagry w pobliżu kompleksu klasztornego o. Trynitarzy
- remont zniszczonych alei spacerowych na Plantach Mistrzejowickich
- remont zniszczonych alei spacerowych na Plantach Bieńczyckich
- remont istniejącej nawierzchni Alei Waszyngtona na odcinku od Mostu Diabelskiego do parkingu przy Cmentarzu Salwatorskim
- remont zniszczonych alejek w Parku Lotników Polskich
- wykonanie alejki spacerowej do psiego wybiegu w miejscu istniejących płyt betonowych na Białych Morzach
 

Na etapie realizacji projektu zostanie opracowana lista rankingowa, na podstawie której zostaną wytypowane lokalizacje, w których zostaną wykonane remonty nawierzchni. Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego infrastruktury spacerowej we wskazanych lokalizacjach na terenie Krakowa. 

Dzięki wyremontowaniu bądź stworzeniu nowych traktów spacerowych poprawi się bezpieczeństwo użytkowników oraz wzrośnie atrakcyjność tych terenów ze względu na większą ich dostępność.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Remont lub budowa wskazanych ciągów spacerowych 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Remont lub budowa ciągów spacerowych 2024 - 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury spacerowej w różnych rejonach miasta Krakowa. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu spacerowiczów oraz zachęci mieszkańców miasta do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
powrót