Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 229:

ŁACZYMY BRONOWICKIE PARKI

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

350 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Młynówka Królewska, Radzikowskiego, Tetmajera, Przy Forcie Bronowickim, Plac Omłotowy oraz inne parki na terenie miasta

Dodatkowe lokalizacje: Park Młynówka Królewska, Park Tetmajera, Park Radzikowskiego, Plac Omłotowy przy Ojcowskiej

Krótki opis projektu

Projekt zakłada kontynuację realizacji zwycięskiego projektu polegającą na przygotowaniu infrastruktury parków oraz realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenach zielonych w Bronowicach.

Opis projektu

Kontynuacja zwycięskiego projektu. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału zieleni miejskiej, a w szczególności terenów Młynówki Królewskiej oraz Parków Tetmajera, Radzikowskiego i Parku przy Forcie Bronowickim a także przygotowanie infrastruktury parków i wykorzystanie potencjału stworzonego dzięki zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ideą projektu jest kontynuowanie zajęć aktywności sportowej w otoczeniu zieleni rozpoczętych dzięki realizacji projektu ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI. Według założeń z poprzedniej edycji tego projektu w parkach są organizowane ogólnodostępne, atrakcyjne i bezpłatne formy rekreacji pod opieką profesjonalnej kadry instruktorskiej, tak aby zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu były bezpieczne, interesujące oraz właściwie dostosowane do mieszkańców z każdej grupy wiekowej. Planowane są takie zajęcia: treningi biegowe, slow jogging, joga, pilates, zdrowy kręgosłup, nordic walking, tai chi, spacery z przyrodnikiem, wycieczki rowerowe, plenery malarskie, spacery równoległe psów z behawiorystą i inne.

Projekt zakłada nieodpłatne zajęcia z przyrodnikami i historykami zachęcające mieszkańców a szczególnie młodzież i dzieci do spędzania czasu na terenie parków i w zielonej przestrzeni Bronowic.

Dodatkowo, projekt zakłada:
-realizację koncepcji Parku Radzikowskiego w oparciu o koncepcję opracowaną przez ZZM w 2022 roku
-doposażenie terenów zielonych w nasadzenia roślinne
-wyposażenie terenów zielonych w infrastrukturę sportową (sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu, tablicę z informacją o ćwiczeniach jakie można wykonywać na poszczególnych przyrządach oraz regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej)
- wyposażenie terenów w dalszą infrastrukturę rekreacyjną podnoszącą atrakcyjność i dostępność dla mieszkańców terenów zielonych (boiska, hamaki, huśtawkoławki etc.) Projekt jest pracą zespołową (Marta Drużkowska, Krzysiek Buczak, Małgorzata Radzymińska).

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dotychczas ze środków na realizację projektu ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI został uporządkowany park Radzikowskiego, powstała podstawowa infrastruktura kosze i ławki, zostało posadzonych kilkadziesiąt drzew i mnóstwo krzewów. Odbyły się darmowe treningi sportowe pod okiem profesjonalistów, spacery z przyrodnikiem, historykiem, wycieczki rowerowe, spotkania z behawiorystą. Dodatkowo w ramach realizacji tego projektu w 2023 r. jest współfinansowana budowa parków Tetmajera, Radzikowskiego i Parku przy Forcie Bronowice. Zajęcia sportowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, nadzieję budzi też powstająca infrastruktura która wymaga dalszych nakładów. Pragniemy kontynuować działania aby wkrótce cieszyć się prawdziwymi parkami w Bronowicach.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa infrastruktury parków 280 000,00 PLN
Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenach zielonych 70 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budowa infrastruktury parków Budowa infrastruktury parków 2024 - 2025
Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenach zielonych Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenach zielonych 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie na terenie bronowickich parków ogólnodostępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych form aktywności fizycznej, prowadzonych pod okiem specjalistów. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do uprawiania sportu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie poprawę ich zdrowia i kondycji fizycznej.
powrót