Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 232:

Śladami Józefa Kałuży

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

440 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Wielicka 101, boiska MKS Cracovia

Krótki opis projektu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i turnieju.

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej w Krakowie bez względu na przynależność klubową. Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego (bramki z przeznaczeniem dla różnych kategorii wiekowych, drobny sprzęt treningowy, piłek, trenażerów) oraz kompletów strojów dla młodych piłkarzy (koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, torba, czapka, komin, rękawiczki). Markę producenta, model i rozmiar wskazuje trener każdej drużyny objętej projektem zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Druga część projektu to letni wypoczynek dzieci na półkoloniach oraz uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniu z przepisów piłki nożnej oraz zasad fair play. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecim elementem jest zorganizowanie półkolonii w czasie wakacji.  Czwartym ostatnim elementem projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla wszystkich uczestników projektu. Patronem całego projektu jest Józef Kałuża, wybitny piłkarz, który swoją postawą życiową jako człowiek i sportowiec stanowi wzór dla młodych adeptów piłkarstwa.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę wychowywania dzieci.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt sportowy i szkoleniowy Bramka 5x2 2500zł/szt x4 = 10000 zł, bramka skrzat 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka żak 1200 zł/szt x 4 szt. = 4800 zł, bramka skrzat składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, bramka żak składana 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, piłka Junior G 95 zł/szt x 25 szt = 2375 zł, piłka Junior F 95 zł/szt x 25 zł = 2375 zł, worek na piłki 150 zł/szt x 4 szt = 600 zł, pachołek z otworami 50 zł/szt x 5 szt = 250 zł , 10 laptopów po 3000 zł dla trenerów prowadzących zajęcia, 3 kamery sportowe 2500 zł za sztukę. Koszt całkowity wynosi 67500 67 500,00 PLN
Stroje sportowe Zakup strojów sportowych dla 250 dzieci. Średni koszt jednego kompletu wynosi 650 zł. Komplet stroju dla jednego zawodnika to: koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, czapka. Markę, model i rozmiar wskazują trenerzy prowadzący grupy treningowe. - całkowity koszt 175 tyś 162 500,00 PLN
Półkolonie Zorganizowanie 8 turnusów półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym. Podczas jednego turnusu uczestniczyć może maksymalnie 30 dzieci, co daje łączną liczbę uczestników 240 dzieci. Koszt turnusów: Kierownik półkolonii 1500 zł x 8 = 12000 zł, 2 Trenerów po 1400 zł/za 1 Trenera x 2 Trenerów x 8 = 22400 zł, Gospodarz obiektu (przygotowanie obiektu wydanie przyrządów sportowych, sprzątanie szatni, obiektu, posprzątanie po posiłkach) 1100 zł x 8 = 8800 zł, Wyżywienie (dzieci oraz kadra) 34 osoby x 5 dni x 8 turnusów x 30 zł = 40800 Transport (2 wyjazd podczas turnusu) 500 zł/wyjazd x 2 wyjazdy x 8 turnusów = 8000 zł, Atrakcje podczas turnusu 150 zł/osoba x 30 osób x 8 turnusów = 36000 zł, nagrody dla uczestników 50 zł/osoba x 30 osób x 8 turnusów = 12000 zł. 140 000,00 PLN
Szkolenia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez dietetyków sportowych, psychologów sportowych, sędziów piłkarskich dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 15 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i działaczy klubu z zakresu administracji prowadzenia szkółki piłkarskiej za pomocą systemu Extranet (koszt 2500 zł). Przeprowadzenie szkolenia z zasad certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN (koszt 2500 zł). Powyższe dwa szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli PZPN - całkowity koszt 20 tyś 20 000,00 PLN
Turnieje piłkarskie Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów piłkarskich. Podczas zawodów dzieci w praktyce przyswoją sobie wiedzę przekazaną podczas szkolenia z sędzią piłkarskim. Koszt 27200 zł. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia turniejów to: sędziowie 5000 zł, wynajem obiektu 2500, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 500 szt = 5000 zł, piłka 60 zł/szt x 100 szt = 6000 zł , wyżywienie 1500zł, biuro zawodów 10000 zł - umowa zlecenia. - całkowity koszt 30 tyś 30 000,00 PLN
Koordynacja projektu Przeprowadzenie całego zadania. Cztery osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursowego zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 5000 zł x 4 osoby = 20000 zł. 20 000,00 PLN
Promocja Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook. 500,00 PLN
440 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. III.2024
Zakup Zakup sprzętu, multimedialnego i strojów sportowych IV-IX.2024
Szkolenia Przeprowadzenie szkoleń z sędziami dla uczestników projektu oraz dla trenerów i działaczy prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. V-IX.2024
Półkolonia Przeprowadzenie 8 turnusów półkolonii. VII-VIII.2024
Turniej Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju. VII-IX.2024
Zakończenie zadania Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. X.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i turnieju. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
powrót