Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 236:

Zdrowy i zadowolny Senior

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 259 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Zadanie polega na stworzeniu dla osób starszych możliwości uczestniczenia w zajęciach gimnastyki dla seniorów, uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych oraz podarowanie im na święta paczek żywnościowych.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu dla osób starszych regularnych zajęć z gimnastyki dla seniorów oraz umożliwienia im uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie. Ponadto projekt zakłada przygotowanie paczek świątecznych dla osób starszych. Planuje się objęcie tym zadaniem 1000 osób starszych, które zostaną wskazane przez organizacje zrzeszające takie osoby. Koordynacją i organizacją zadania zajmie się organizacja pozarządowa wyłoniona na drodze konkursu grantowego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Udział w zajęciach gimnastycznych to często bardzo  ważny element życia starszych osób, dzięki gimnastyce mogą lepiej dbać o swoje zdrowie, spotykać się wśród osób w podobnym wieku. Uczestnictwo w w wydarzeniach kulturalnych bardzo dobrze wpływa na samopoczucie osób starszych, pozwala im cieszyć się życiem. Wreszcie paczka świąteczna to skromny upominek, na który czekają i z radością przyjmują. W sposób szczególny jest to miły gest w stosunku do osób ubogich, chorych, borykających się z chorobami wieku starczego. Świąteczna paczka jednocześnie zapewni dostęp do najpotrzebniejszych produktów osobom, dotkniętym ubóstwem.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zajęcia gimnastyczne instruktor Koszt prowadzenia jednych zajęć 200 zł. Zajęcia dla 50 grup na terenie Krakowa 1 raz w tygodniu. 4 tygodnie w miesiącu. Okres prowadzenia zajęć: marzec-czerwiec 2024 i wrzesień -grudzień 2024 czyli 8 miesięcy. 320 000,00 PLN
Zajęcia gimnastyczne obiekt Wynajem obiektu na zajęcia gimnastyczne: 150 zł za zajęcia x 50 grup x 4 razy w miesiącu x 8 miesięcy = 160000 zł 240 000,00 PLN
Wydarzenia kulturalne Koszt jednego wyjścia na miesiąc: 50 zł x 1000 osób x 8 miesięcy = 400000 zł 400 000,00 PLN
Paczki świąteczne Koszt jednej paczki: 150 zł x 1000 osób = 150000zł 150 000,00 PLN
Koordynacja Umowy zlecenia dla osób koordynujących zadanie - 4 osoby x 4000 zł x 9 miesięcy pracy przy projekcie= 144000 144 000,00 PLN
Promocja Ulotki, druki, plakaty, social media 5 000,00 PLN
1 259 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Tryb Konkursowy Przygotowanie i przeprowadzenie trybu konkursowego na wykonanie zadania Przygotowanie i przeprowadzenie trybu konkursowego na wykonanie zadania I.2024
Rozstrzygnięcie trybu konkursowego Wyłonienie w procesie trybu konkursowego organizacji pozarządowej realizującej zadanie, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji, naboru uczestników realizatorów, nabór uczestników. II.2024
I etap projektu Prowadzenie zajęć gimnastycznych, organizowanie wyjść na wydarzenia kulturalne. III-VI.2024
II etap projektu Prowadzenie zajęć gimnastycznych, organizowanie wyjść na wydarzenia kulturalne - c.d. IX-XII.2024
Paczka świąteczna Przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych. XII.2024
Zakończenie i podsumowanie Zakończenie projektu, rozliczenie. XII.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu dostępu do kultury fizycznej i sportu, a także polityki senioralnej – zadania te są wpisane do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków. Zajęcia grupowe zmobilizują mieszkańców do aktywnego i wspólnego spędzania czasu, szczególnie podczas wspólnych ćwiczeń i wyjść do instytucji. Pozytywnie wpłyną na zdrowie fizyczne jak i psychiczne oraz poprawią kondycję krakowskich seniorów. W perspektywie długoterminowej zajęcia będą prowadzić do zwiększenia zaangażowania w poprawę zdrowia, aktywności i współtworzenia więzi pomiędzy seniorami.
powrót