Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 253:

Łapacze deszczu dla zieleni Krakowa

Projekt odrzucony: Projekt zakłada zaprojektowanie wzorcowych instalacji zbierania wody deszczowej dla ogrodów społecznych. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie ze złożona propozycją zadania Wnioskodawczyni zaplanowała realizację na terenie Parku Kurdwanów, w znajdującym się tam ogrodzie społecznym. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, iż we wskazanej lokalizacji nie ma możliwości wykonania ww. instalacji w 2024 r., gdyż teren objęty jest gwarancją Wykonawcy prac do dnia 14.06.2028r. i wykonywanie innych robót wiązałoby się z jej utratą. Ponadto montaż zbiornika tzw. łapacza deszczu, wiązałby się z koniecznością zmiany zagospodarowania, a tym samym z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. Jednocześnie ZZM zaproponował realizację zadania w Ogrodzie Społecznym Macierzanki. Dodatkowo Wnioskodawczyni została poinformowana o konieczności uzyskania zgody na realizację projektu od danego Ogrodu Społecznego. Zgoda ta nie została przesłana. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ogród społeczny w parku Kurdwanów https://maps.app.goo.gl/BNYUfKo2Yarnoqdg7 Ogród Społeczny https://maps.app.goo.gl/aKTwe61EpgJHqzkh6 Park Kurdwanów https://maps.app.goo.gl/w5qgqeL4dDvLxu4p7

Krótki opis projektu

Zaprojektowanie 3 wzorcowych instalacji zbierania wody deszczowej dla ogrodów, gdzie nie ma dachów i powierzchni do zbierania deszczówki (opracowania techniczne). Realizacja modelowej instalacji w Ogrodzie Społecznym Park Kurdwanów, Ogrodzie Społecznym przy ul. Lipowskiego i w Parku Kurdwanów

Opis projektu

Projekt polega na: 

1) przygotowaniu modelowego rozwiązania wolnostojącej instalacji do zbierania wody deszczowej (łapacza deszczu) i agregowania jej w zbiornikach na deszczówkę. 

Projekt zakłada opracowanie wzorcowego rozwiązania, niezbędnych materiałów, sposobu (technologię) wykonania i szacunkowego kosztorysu inwestorskiego. Publikacja będzie ogólnodostępna dla każdego zainteresowanego na stronie ZZM. 
Projekty powinny opierać się o inspiracje przyrodnicze, roślinne. 
2) W ramach zadania zostanie również wykonana pokazowa, modelowa instalacja w Ogrodzie Społecznym Park Kurdwanów. 
Projekt zostanie zrealizowany przy aktywnym współudziale ogrodników miejskich, opiekunów terenów zielonych ze strony ZZM. 
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 
(https://www.national-geographic.pl/artykul/zbieranie-deszczowki-jak-zbierac-i-korzystac-z-wody-deszczowej) Wiele czynników przyczynia się do występowania suszy meteorologicznej, która zaczęła stanowić poważny problem już w połowie lat 90. XX wieku, a od 2015 roku jest zjawiskiem permanentnym i zajmującym coraz większy obszar naszego kraju. Konsekwencje tego zjawiska nie dotyczą jedynie spadku komfortu życia osób, które zamieszkują dotknięte nim tereny. Susza odbija się też na uprawach rolnych, a to pociąga za sobą poważne konsekwencje gospodarcze.
Coraz bardziej upalne lata sprawiają, że w niektórych gminach zaczyna brakować wody pitnej. Powtarzające się susze to poważny problem, bo już kilkudniowe upały mogą wywołać deficyt wody. To jeden z najbardziej widocznych efektów zachodzących zmian klimatycznych, ale nie można nie wspomnieć, że problem brakującej wody jest też rezultatem nierozsądnego gospodarowania dostępnymi zasobami. Już 5-minutowy deszcz pozwala zebrać ok. 70 litrów wody deszczowej. 

Od kilku lat w okresie wiosenno - letnim zmagamy się w Krakowie z długimi okresami suszy. Cierpią na tym ludzie, cierpią zwierzęta oraz roślinność. Ci z mieszkańców i ogrodników, którzy mają dostęp do dachów czy innych powierzchni, na które spada deszcz i z których może spływać do zbiorników na deszczówkę, mogą i często w ten sposób zbierają deszczówkę na okres suszy. Niestety, nie wszystkie miejsca - w tym miejskie ogrody, parki czy Ogrody Społeczne - mogą się w ten sposób zaopatrywać w wodę. Dlatego koniecznie jest poszukanie nowych, ciekawych estetycznie i funkcjonalnych rozwiązań. Podlewanie roślin w okresie suszy wodą z wodociągów (kranówką) nie jest najlepsze dla roślin, ponieważ jest to woda chlorowana, a tej rośliny nie lubią. 

(https://www.urzadzamy.pl/balkon-i-ogrod/jak-zbierac-i-magazynowac-deszczowke-sposoby-wykorzystania-wody-deszczowej-aa-QRVf-PDyi-aSPZ.html) Ponieważ deszczówka ma lekko kwaśny odczyn nie jest zdatna do picia dla ludzi, ale rośliny ją uwielbiają! - dużo bardziej niż wodę z kranu. Kranówka ma w sobie znaczne ilości magnezu i wapnia, które są dla nas dobre, ale roślinom mogą szkodzić – podobnie jak śladowe ilości chloru, które nie wpływają negatywnie na ludzkie zdrowie, ale rośliny mogą odczuć negatywne skutki jego działania.
1. Zbieranie wody deszczowej – korzyści
Gromadzenie deszczówki ma wiele zalet. Korzyści ze zbierania wody deszczowej:
- deszczówka stanowi względnie czyste i zupełnie darmowe źródło wody,
- gromadząc deszczówkę, mamy kontrolę nad swoim zaopatrzeniem w wodę,
- woda deszczowa jest w stu procentach przyjazna dla środowiska,
- samowystarczalność,
- oszczędność finansowa,
- deszczówka jest lepsza dla roślin, ponieważ nie zawiera chloru,
2. Wykorzystanie deszczówki
Jak można wykorzystać wodę deszczową?
- podlewanie roślin ogrodowych i domowych,
- mycie narzędzi, urządzeń i mebli ogrodowych. 
3. Dlaczego warto gromadzić deszczówkę?
- Społeczna odpowiedzialność
Zbieranie wody deszczowej i gospodarowanie nią w ogrodzie zmniejsza zapotrzebowanie na wodę dostarczaną przez wodociągi​. W ten sposób zakłady użyteczności publicznej mogą oszczędzać uzdatnioną wodę z myślą o pilnych zastosowaniach i sytuacjach kryzysowych. Deszczówka może być użyteczna na wypadek pożarów i niedoborów wody.
- Troska o środowisko
Deszczówka jest niezastąpionym źródłem wody dla roślin, ponieważ nie zawiera substancji chemicznych, takich jak fluor czy chlor.
- Oszczędność energii i pieniędzy
Uzdatnianie, a następnie pompowanie wody dostarczanej przez gminę wymaga dużej ilości energii. Wykorzystywanie deszczówki zmniejsza ilość wody, którą gmina musi uzdatniać​, a następnie pompować do punktu wykorzystania. 
Wdrożenie gromadzenia deszczówki na większym obszarze może wpłynąć na zmniejszenie długoterminowych potrzeb miasta w dostarczanie wody, a zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na utrzymanie i rozwój istniejącej już infrastruktury wodnej. Warto pamiętać, że koszt związany z dostarczaniem uzdatnionej wody do domów i osiedli z każdym rokiem jest coraz wyższy. Miejmy świadomość, że jako podatnicy to my ostatecznie pokrywamy rachunki za budowę rurociągów i oczyszczalni ścieków​, nie wspominając o kosztach konserwacji i wymiany infrastruktury. Praktyka gromadzenia deszczówki pozwala gminom na dostarczanie wody pitnej po niższych kosztach. 
- Zapasowe źródło wody
System zbierania wody deszczowej może być wykorzystywany do nawadniania terenu, ale także stanowić niezależne źródło na obszarach ubogich w wodę​ lub tam, gdzie jej jakość jest nie do przyjęcia. 
​4. Jak zbierać deszczówkę?
Wodę deszczową możemy gromadzić w podziemnych lub naziemnych zbiornikach. Czym się różnią i jaka jest specyfika każdego z nich?
- Zbiorniki naziemne
Najczęściej są to beczki z tworzyw sztucznych, gliniane dzbany lub metalowe balie​. Nie wszystkie jednak gwarantują wodzie zachowanie jej właściwości. Szczególnie polecane są zbiorniki wykonywane z polietylenu skutecznie chroniącego ich zawartość przed nagrzewaniem się i nasłonecznieniem.
Ogromną popularnością cieszą się tzw. paletopojemniki​ o pojemności nawet do 1000 l, choć zaleca się raczej wykorzystywanie modeli 300 l i ustawianie jednego przy drugim (żeby woda się nadto nie zastała). Cechują się one dużą odpornością na działanie warunków zewnętrznych​. Na rynku dostępnych jest wiele modeli specjalnych beczek o różnych kształtach i rozmiarach, imitujących takie materiały, jak cegła, drewno, kamień itp
Innym sposobem na wykorzystywanie deszczówki jest zastosowanie tzw. łapaczy wody​. Jest to urządzenie, które zbiera wodę spływającą rynną prosto z dachu. Montaż takiego sprzętu jest niezwykle łatwy i nie wymaga demontażu rury spustowej. W zestawach dostępne są zwykle takie dodatki, jak m.in.: otwornica, uszczelnienie podłączenia zbiornika, elastyczny wąż 40 cm czy wkład filtrujący.
- Zbiorniki podziemne
Zbiorniki podziemne wykonane są z materiałów odpornych na nacisk​ (np. warstw ziemi, kół samochodów itd.), ciśnienie i przenikanie niepożądanych elementów z zewnątrz. Zwykle wykorzystuje się do tego żywice poliestrowe, polietylen, żelbet lub polipropylen.​
Podobnie jak modele naziemne, tak i te dostępne są w różnych kształtach, jednak różni je pojemność. Zbiorniki podziemne to kolosy zdolne gromadzić od 1500 l do 50 000 l deszczówki​. Jeżeli po czasie okaże się, że jeden egzemplarz już nie wystarcza, można dokupić kolejny i połączyć z zainstalowanym wcześniej.
Gwarancją szczelności zbiorników podziemnych jest sposób ich produkcji. Nie mają one łączeń, w których mogłyby dochodzić do rozszczelnień i innych uszkodzeń​. W zależności od przeznaczenia i miejsca instalacji wybiera się zwykle modele wykonywane jedną z dwóch metod. Pierwsza z nich polega na rozdmuchu, dzięki któremu powstaje zbiornik lekki o cienkich, ale wytrzymałych ściankach. Tego typu zbiorniki na deszczówkę wykorzystuje się zazwyczaj w gospodarstwach domowych.
Drugą metodą produkcji jest odlew środkowy, który gwarantuje dużą wytrzymałość. Takie modele zakopuje się w miejscach narażonych na duży nacisk​ (na przykład pod podjazdem lub parkingiem) lub na większych głębokościach.
- System zbierania wody deszczowej
Bardziej zaawansowanym sposobem gromadzenia deszczówki jest montaż systemu opartego na zbieraniu wody z dachu budynku​. Zanim woda dotrze do podziemnego zbiornika, oczyszczana jest przez filtry, a pompy doprowadzają ją do miejsca zapotrzebowania. Deszczówka zebrana w zbiorniku retencyjnym przeznaczona jest do późniejszego wykorzystania.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie 5 modelowych instalacji wolnostojących do łapania deszczówki Wykonawca/wykonawcy przygotują podręcznik (manual) dla miejskich ogrodników, opiekunów zieleni, mieszkańców, wraz z praktycznymi informacjami jak przygotować daną instalację i kosztami 150 000,00 PLN
Modelowy łapacz deszczu w Ogrodzie Społecznym Park Kurdwanów Przygotowana zostanie modelowa instalacja łapania i agregowania wody na potrzeby Ogrodu Społecznego Park Kurdwanów 250 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konkurs na 5 projektów wolnostojących łapaczy deszczówki Projekty modelowych rozwiązań mogą być przedmiotem konkursu np. studentów politechniki, uniwersytetu, akademii sztuk pięknych, aby oprócz walorów użytkowych pełniły również rolę estetyczną, dodawały wartości kulturowej miejscom montażu 01.01.2024
Opracowanie techniczne i wykonawcze przygotowanych rozwiązań projektowych. Do rozwiązań projektowych zostaną przygotowane wytyczne techniczne, wykonawcze i kosztowe. Całość zostanie wydana w ramach wytycznych, opublikowanych w formacie PDF i zamieszczonych na stronach WWW Miasta Krakowa. druga połowa 2024
Wykonanie modelowej instalacji łapaczy deszczu w Ogrodzie Społecznym Park Kurdwanów Wykonanie modelowej instalacji łapaczy deszczu w Ogrodzie Społecznym Park Kurdwanów druga połowa 2024

Załączniki

powrót