Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 248:

Zlikwidujmy teleport na rowerostradzie

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Przecisk tunelu rowerowego pod linią kolejową nr 100 na dł. ok 18 m został wyceniony przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku na kwotę 500 000,00 zł, połączenie z DDR na 15 000,00 zł. Szacunkowy koszt takiego przecisku wynosi ok 8 000 000,00 zł (koszt rur oraz koszt przecisku), należy także uwzględnić koszt prac przygotowawczych koniecznych do opracowania dokumentacji tj. sporządzenie profilu terenu, badania geologiczne koszty prac towarzyszących, koszty dokumentacji projektowej. Maksymalna wartość jednej inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 1 520 000,00 zł. Ponadto lokalizacja proponowanego zadania wchodzi w zakres działek które pozostają w zarządzie: Oddziału Budownictwa Wojskowego, PKP S.A. Zatem brak jest dostępności działek będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

515 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Powstańców wielkopolskich

Krótki opis projektu

Projekt zakłada przecisk tunelu rowerowego pod linią kolejową nr 100 przy aktualnie projektowanym węźle Podgórze.

Opis projektu

Niedawno wyremontowany wiadukt LK 100 nad ulicą Powstańców Wielkopolskich nie został poszerzony i brak jest możliwości stworzenia wygodnego przejazdu dla rowerów.

Projekt zakłada przecisk tunelu pod LK 100 bez naruszania jej i zatrzymywania na niej ruchu. Technologia jest znana w Polsce ale niezbyt często stosowana.

Plan:
 

Widok:
 
(źródło: inzynieria.com )

Przykłady zastosowania:

https://dsdik.wroc.pl/dsdik/aktualnosci/2837-przecisk-pod-czynnymi-torami-czyli-jak-wykonywano-obiekt-w-mikinii.html
https://tv.trojmiasto.pl/Przepychaja-tunel-pod-torami-kolejowymi-Gdansk-28-05-2012-video-3164.html?sort=down
https://gazetawroclawska.pl/buduja-obwodnice-pod-czynnymi-torami-kolejowymi-zdjecia/ar/13066194
https://inzynieria.com/inzbezwykopowa/artykuly/58487,przecisk-pod-czynnym-szlakiem-kolejowym

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wiadukt LK 100 nad ulicą Powstańców Wielkopolskich ma za wąski prześwit aby zmieścić aktualny przekrój ulicy, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Stworzenie dodatkowego przejazdu pozwoli usunąć jeden z teleportów które pozostały na głównej trasie rowerowej numer 12.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa DDR wykonanie połączeń z istniejącą DDR 15 000,00 PLN
Przecisk tunelu Zaprojektowanie i wykonanie przecisku 500 000,00 PLN
515 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uzgodnienia i projektowanie 1 i 2 kwartał 2024
Budowa 3 kwartał 2024

Galeria

powrót