Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 262:

TRENINGI AMPFUTBOLOWE DLA DZIECI

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

87 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Baczyńskiego 13

Dodatkowe lokalizacje: Kraków, ul. Winnicka 40

Krótki opis projektu

Projekt ma za zadanie rozwój dziecięcego ampfutbolu, czyli gry w piłkę nożną wszystkim dzieciom po amputacji lub z wadą wrodzoną nogi lub ręki. Projekt przeznaczony jest zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek.

Opis projektu

Projekt zakłada dalszy rozwój grupy ampfutbolowej funkcjonującej w KSPN Pogoń Kraków poprzez promocję dyscypliny sportu oraz nabór nowych zawodników oraz zawodniczek. 
Mając dotychczasowe doświadczenia wyniesione z treningów z dziećmi po amputacjach wierzymy, że w przyszłości będziemy mogli w Krakowie organizować regularne - z jeszcze większą częstotliwością - treningi i łączyć je w zajęcia integracyjne. 
Projekt umożliwia grę w piłkę wszystkim dzieciom po amputacji lub z wadą wrodzoną nogi lub ręki. Przeznaczony jest zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Zakłada szkolenie i organizację zajęć treningowych raz w miesiącu oraz obsługę trenerską, wynajem obiektów do prowadzenia zajęć oraz zakup specjalistycznego sprzętu sportowego do prowadzenia treningów.
 
Sport i zabawa jest najlepszą formą integracji. Sport rozwiązuje konflikty. Sport jest szansą dla wszystkich osób szukających celu w życiu. Sport może być terapią dla wszystkich, którzy szukają siebie. Sport łączy ludzi - niezależnie od wieku, wyznania, narodowości, rasy, statusu społecznego i przekonań religijnych. Wszystkie nasze wspólne działania mają naczelną zasadę: muszą odbywać się przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania. Niezależnie od zakątka świata, w którym się znajdujemy.

Nazwa ampfutbol pochodzi od angielskiego wyrażenia Amputee Football. Jest to dyscyplina sportowa, rozgrywana przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej lub w przypadku bramkarzy – kończyny górnej. Piłkarze w polu poruszają się za pomocą kul. Obecnie Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) oficjalnie uznaje amp futbol za jedną z odmian piłki nożnej. Zasady gry bazują na tradycyjnej piłce nożnej, jednak są (oczywiście) pewne różnice. Zgodnie z Przepisami Gry ustalonymi przez IFAB i dostosowanymi do tego rodzaju piłki, długość boiska powinna wynosić od 55 m do 70 m, a szerokość od 30 m do 60 m. Wymiary boiska do amp futbolu w Polsce wynoszą 60 m x 40 m (z pięciometrową tolerancją). Od 2018 roku czas trwania meczu to 2 × 25 minut (10 minut przerwy). Podstawowe zasady gry zawierają kilka istotnych różnic w stosunku do „pełnosprawnego” futbolu. Zagrania piłki kulą to błąd. Kule podczas meczu traktowane są jako przedłużenie rąk i dozwolone są jedynie pojedyncze i przypadkowe zagrania. Każda drużyna powinna składać się z 7 zawodników (w tym bramkarz). Zasada spalonego nie obowiązuje. Bramkarz nie może opuszczać pola karnego Do Polski amp futbol trafił stosunkowo późno, bo dopiero w 2011 r.

Treningi w postaci weekendowych zgrupowań mają nauczyć podstaw. Dlatego w ich czasie chcemy pokazywać technikę poruszania się, ćwiczenia na wzmacnianie wszystkich mięśni i tłumaczymy, dlaczego to robimy. Pokazujemy, co znaczy bycie drużyną: razem wchodzimy do szatni, razem wychodzimy. Naszym planem jest, by pokazać młodym adeptom piłki nożnej, jak należy funkcjonować w grupie, co znaczy zespół, drużyna, odpowiednia motywacja, koncentracja, właściwe odżywianie. Ampfutbol jest bardzo ciekawą i jeszcze nie do końca odkrytą dyscypliną sportu. 
 
Celem konsultacji pozostaje dalsze doskonalenie umiejętności ruchowych oraz nauczanie techniki i taktyki. Ważnym ich elementem, tak jak dotychczas będzie kształtowanie odpowiednich cech motorycznych oraz opracowywanie, na podstawie specjalistycznych badań, indywidualnych planów treningowych, które zawodnicy wykonują pomiędzy zgrupowaniami. Celem zgrupowań niezmiennie pozostaje nauka i doskonalenie techniki i taktyki piłki nożnej w połączeniu ze specyfiką struktury ruchu zawodników poruszających się o kulach a także bramkarzy mogących w grze używać tylko jednej ręki. 
Poza efektem szkoleniowym i selekcyjnym zgrupowania służą również wzajemnemu poznaniu, integracji i tworzeniu modelu psychologicznego funkcjonowania zespołu. 

Poza efektem szkoleniowym i selekcyjnym konsultacje służą również integracji i dalszemu dojrzewaniu drużyny oraz tworzeniu modelu psychologicznego funkcjonowania zespołu. 

W miarę możliwości chcemy brać udział w turniejach i meczach. Rywalizacja jest bowiem nieodzownym i niezmiernie ważnym elementem w procesie treningowym. Możliwość rywalizacji jest istotą sportu i wykładnikiem zarówno pracy włożonej w trening jak i odpowiedzią na trafność wyborów sztabu szkoleniowego w procesie selekcji. Jest to także znakomita możliwość weryfikacji umiejętności, planu gry, analizy błędów, określania kierunków dalszej pracy.

PLAN PROJEKTU:
ZGRUPOWANIE STYCZEŃ 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry
 
ZGRUPOWANIE LUTY 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry
 
ZGRUPOWANIE MARZEC 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry

ZGRUPOWANIE KWIECIEŃ 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Doskonalenie nawyków ruchowych
 
ZGRUPOWANIE MAJ 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry
 
ZGRUPOWANIE CZERWIEC 2024
Turniej piłkarski z udziałem 7 zaproszonych zespołów z całej Polski
 
ZGRUPOWANIE WRZESIEŃ 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika, taktyka i organizacja gry
III trening Technika, taktyka i organizacja gry
 
ZGRUPOWANIE POŁĄCZONE Z MECZAMI PAŹDZIERNIK 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Mecze z udziałem zespołów z Kielc i Warszawy
III trening Taktyka i organizacja gry

ZGRUPOWANIE LISTOPAD 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry
 
ZGRUPOWANIE GRUDZIEŃ 2024
I trening Doskonalenie nawyków ruchowych
II trening Technika i taktyka
III trening Taktyka i organizacja gry

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem realizacji zadania jest dalszy dynamiczny rozwój dziecięcego ampfutbolu oraz przygotowanie dzieci do występów w wydarzeniach i zawodach sportowych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie comiesięcznych zgrupowań dla wszystkich chętnych zawodników. Zgrupowania odbywać się będą w weekendy i zawierać będą sesje treningowe oraz warsztaty mentalne i psychologiczne, a także zajęcia służące budowaniu zespołu prowadzone wspólnie z rodzicami młodych zawodników.
 
Realizacja projektu ma wpłynąć na promocję zdrowego stylu życia, przełamywanie barier społecznych, zwiększanie aktywności psychofizycznej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Celem pośrednim jest również stworzenie i przygotowanie zespołów dziecięcych do udziału w zawodach sportowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt osobowy Wynagrodzenie kadry szkoleniowej i organizacyjnej (50 zł za 1h pracy, 40h pracy kadry szkoleniowej podczas jednego zgrupowania) 20 000,00 PLN
Wyposażenie treningowe Zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego (24 szt. piłek nożnych, koszulki i spodenki treningowe oraz dresy 24 komplety, kule ortopedyczne) 10 000,00 PLN
Materiały szkoleniowe Materiały edukacyjne przekazywane po zgrupowaniu 2 000,00 PLN
Wyżywienie uczestników Obiady dla uczestników i ich opiekunów, woda mineralna (ok. 600 obiadów) 15 000,00 PLN
Wynajem obiektu Wynajem obiektu w miesiącach zimowych (200 zł za 1h, łącznie 50h) 5 000,00 PLN
Turniej piłkarski Koszty obsługi, nagród, organizacji (60-80 medali, 6-8 pucharów, nagrody rzeczowe np. torba sportowa, piłka nożna, rękawice bramkarskie) 10 000,00 PLN
Zakwaterowanie Zapewnienie noclegu uczestnikom projektu wraz z opiekunem prawnym 25 000,00 PLN
Promocja wydarzenia dedykowana strona www, profil na facebooku, ogłoszenia na tematycznych profilach społecznościowych oraz stronach www 0,00 PLN
87 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym styczeń 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym luty 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym marzec 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym kwiecień 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym maj 2024
Turniej piłkarski Organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego dla drużyn czerwiec 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym wrzesień 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym październik 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym listopad 2024
Zgrupowanie 2-dniowe zgrupowanie zgodnie z planem treningowym grudzień 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt ma za zadanie rozwój dziecięcego ampfutbolu, czyli gry w piłkę nożną wszystkim dzieciom po amputacji lub z wadą wrodzoną nogi lub ręki. Projekt przeznaczony jest zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Zakłada szkolenie i organizację zajęć treningowych raz w miesiącu oraz obsługę trenerską, wynajem obiektów do prowadzenia zajęć oraz zakup specjalistycznego sprzętu sportowego do prowadzenia treningów.
powrót