Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 269:

Suchą stopą do tramwaju

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: rondo Mogilskie

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zadaszenie przystanku 03 na rondzie Mogilskim z wykorzystaniem ścian wykopu.

Opis projektu

Aktualnie istniejąca wiata przystankowa jest zdecydowanie za mała. Podczas złych warunków atmosferycznych jest przepełniona a wiele osób nie może z niej korzystać.

Projekt zakłada wykonanie zadaszenia przystanku w formie dachu opartego na ścianie wykopu. Możliwe jest też wsparcie dachu na dodatkowych filarach.
 

W Krakowie od wielu lat nie stosuje się takich dachów, znanych wielu mieszkańcom z dworców PKP i PKS. W innych miastach przystanki o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego są w takie zadaszenie wyposażone.
 
Przykładami mogą być łódzka Stajnia dla Jednorożców albo warszawski przystanek Metro Ratusz Arsenał
 
 
Projekt zainicjowany przez członków Forum Skyscraper City

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa zadaszenia wpłynie pozytywnie na komfort pasażerów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Budowa zadaszenia nad przystankiem 03 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 150 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej Wykonanie projektu 50 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej i uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej 2024
Realizacja robót budowlanych Realizacja prac w terenie 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Istniejące zadaszenia w postaci wiaty przystankowej o dużym natężeniu ruchu nie zapewnia oczekującym pasażerom schronienia podczas złych warunków atmosferycznych.Będzie to miejsce, które przede wszystkim będzie bezpieczne i komfortowe dla pasażerów korzystających z taboru tramwajowego.Podczas złych warunków atmosferycznych zapewni schronienie większej ilości osób, w szczególności osobom starszym,niepełnosprawnym,matkom z wózkami.Wykonane zadaszenie da ochronę przed promieniami słonecznymi. Wszystkie w/w działania są zgodne z obowiązującą polityką transportową miasta.
powrót