Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XI NR 47:

O! psia kupka!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

34 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica XI Podgórze Duchackie - Ogród Społeczny w Parku Kurdwanów - Park Kurdwanów - Parku Drwinka - Park kieszonkowy przy Lidlu na Nowosądeckiej

Krótki opis projektu

Projekt polega na: 1) zakupie i montażu tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów 2) zakupie i montażu podajników na torebki, 3) ulotki, informacje na temat skutków pozostawiania kup bez sprzątnięcia 4) działania świadomościowe

Opis projektu

Zadanie polega na:
 

1) zakupie i montażu tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów, informujących o zakazie pozostawiania kup po psie, sposobie jej usuwania itp. rozmieszczone w różnych miejscach dzielnicy

2) zakupie i montażu podajników na torebki (podajniki przez pierwsze 3 miesiące będą uzupełnianie przez miasto, następnie zostanie wypracowany system społecznego uzupełniania podajników.

3) ulotki, informacje na temat skutków pozostawiania kup bez sprzątnięcia

4) działania świadomościowe - spotkania ze Strażą Miejską, przedstawicielami zieleni miejskiej

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od kilku lat problemem dzielnicy, a zwłaszcza terenów zielonych, są pozostawiane na trawnikach (a często na ścieżkach i chodnikach) psie kupy. Nasila się to w okresie zimowym, gdy po zniknięciu śniegu można zobaczyć "psiebiśniegi".

Nie należy do rzadkości wchodzenie w psie odchody, a następnie zmaganie się z ich usuwaniem. Przestrzeń zanieczyszczona psimi odchodami nie nadaje się do zabaw czy spacerów dla dzieci, ale też dla innych psów. Nie wiadomo bowiem, czy odchody nie są zanieczyszczone pasożytami. Upodobanie psów do tarzania się w ekstrementach a nawet zjadania ich, dodatkowo podnosi ryzyko roznoszenia chorób wśród psów. Podobnie może być z ryzykiem po stronie dzieci i dorosłych. Potrzebne są działania mające na celu uświadamianie właścicielom psów, że nie można pozostawiać w przestrzeni publicznej pamiątek po swoim pupilu. Jest duża grupa właścicieli psów, którzy dobrze to wiedzą, niestety, nadal nie jest to trend dominujący. Chcemy mieć możliwość korzystania z jak największej przestrzeni zielonej, publicznej. Nie ryzykując wpadnięcia w psie pamiątki. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1) zakup i montaż tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów, informujących o zakazie pozostawiania kup po psie, sposobie jej usuwania itp. rozmieszczone w różnych miejscach dzielnicy Zakup i montaż w miejscach wskazanych przez mieszkańców jako najczęściej odwiedzane przez właścicieli z psami, tabliczek informacyjnych 15 000,00 PLN
4) działania świadomościowe - spotkania ze Strażą Miejskąm przedstawicielami zieleni miejskiej miejskiej Spotkania, informowanie podczas wydarzeń dzielnicowych, włączanie spółdzielni i wspólnot. Współpraca ze Strażą Miejską, pracownikami ZZM na temat skutków pozostawiania psich odchodów na trawnikach czy chodnikach. Koszty wynajmu sal/promocj 6 000,00 PLN
2) zakup i montaż podajników na torebki na psie odchody Zakup i montaż podajników na torebki na psie odchody 10 000,00 PLN
3) ulotki, informacje na temat skutków pozostawienia kup bez sprzątnięcia Przygotowanie ulotek i materiałów informacyjnych dla właścicieli psów na temat prawnych, środowiskowych skutków nie zbierania psich kup 3 000,00 PLN
34 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1) zakupie i montażu tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów, informujących o zakazie pozostawiania kup po psie, sposobie jej usuwania itp. rozmieszczone w różnych miejscach dzielnicy Zakup i montaż w miejscach wskazanych przez mieszkańców jako najczęściej odwiedzane przez właścicieli z psami, tabliczek informacyjnych 2024
2) zakup i montaż podajników na torebki na psie odchody Zakup i montaż podajników na torbki na psie odchody 2024
3) ulotki, informacje na temat skutków pozostawiania kup bez sprzątnięcia Przygotowanie ulotek i materiałów informacyjnych dla właścicieli psów na temat prawnych, środowiskowych skutków nie zbierania psich kup 2024
4) działania świadomościowe - spotkania ze Strzażą Miejską, przedstawicielami zieleni miejskiej Spotkania, informowanie podczas wydarzeń dzielnicowych, włączanie spółdzielni i wspólnot. Współpraca ze Strażą Miejską, pracownikami ZZM na temat skutków pozostawiania psich odchodów na trawnikach czy chodnikach. Koszty wynajmu sal. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada postawienie podajników na torebki oraz tabliczek w parkach Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz organizacja kampanii edukacyjnej dla Mieszkańców dotyczącej konieczności sprzątania po swoim pupilu. Zadanie przyczyni się do podniesienia poczucia odpowiedzialności za otoczenie.
powrót