Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 264:

Strefy Małego Ruchu na Osiedlu Oficerskim

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

85 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Osiedle Oficerskie

Dodatkowe lokalizacje: 50.07397716771046, 19.9587369819735 50.075929082703475, 19.961996081371897 50.0676092866412, 19.962781912938997 50.071525920515306, 19.967078519695857 50.06908049101888, 19.965683228663345 50.070661051513625, 19.968297243219677 50.06936770158503, 19.963047136807983 50.06673302791186, 19.968960285186768

Krótki opis projektu

Strefy Małego Ruchu skutecznie eliminują nadmierny i uciążliwy tranzytowy ruch samochodowy pozwalając jednocześnie dojechać autem do każdego domu. To rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo, jakość powietrza i obniżające poziom hałasu.

Opis projektu

W miejscach zaznaczonych na mapie planowane jest ustawienie ciężkich i dużych donic z zielenią w taki sposób by przejazd samochodem był albo niemożliwy, albo możliwy tylko w wybranej relacji skrętnej. Dla pozostałych uczestników ruchu, czyli pieszych, osób z niepełnosprawnościami i rowerzystów, ww. filtr byłby przepuszczalny, innymi słowy mogliby swobodnie przejść lub przejechać. Ulice Grochowska i Olszańska pomiędzy Rakowicką a Beliny-Prażmowskiego, obecnie prowadzące ruch dwukierunkowy, zostałyby zamienione na jednokierunkowe prowadzące ruch w tych samych kierunkach co ich dalsze odcinki pomiędzy Beliny-Prażmowskiego a Brodowicza. Na skrzyżowaniu ulic Chrobrego z Otwinowskiego, przed mostem na Białusze, zostałby wprowadzony specjalny filtr w formie odwróconego progu wyspowego, czyli zagłębienia (rowu), który umożliwiłby przejazd autobusów linii 124, 424 i 184 przez most, a wyeliminowałby możliwość przejazdu samochodom osobowym. Lokalizacja tego filtra umożliwiałaby jednocześnie skręt w prawo z Chrobrego w Otwinowskiego i swobodny dojazd samochodem do domów. Obecne rondo na połączeniu ulic Chrobrego, Grochowskiej i Beliny-Prażmowskiego zostałoby także wyposażone w filtr z donic ustawiony w taki sposób, by obecnie wykonywane relacje skrętne przez autobusy komunikacji miejskiej były możliwe. Jadąc od południa w kierunku północnym można by było samochodem skręcić jedynie w prawo w ul. Grochowską. Mieszkańcy chcący wjechać w Chrobrego musieliby na wcześniejszym skrzyżowaniu skręcić w lewo w Olszańską, następnie w prawo w Rakowicką i jeszcze raz w prawo w Grochowską, by móc wjechać w Chrobrego. Dla poprawy skuteczności działania ww. organizacji ruchu mającej na celu eliminację ruchu wyłącznie tranzytowego, w opinii osoby wnioskującej, ul. Prandoty znajdująca się w Dzielnicy 1, powinna zostać przynajmniej ulicą jednokierunkową prowadząc ruch od al. 29 Listopada do Rakowickiej. Jednokierunkowa Prandoty to dwa razy więcej miejsc postojowych dla wszystkich przyjeżdżających samochodami na Cmentarz Rakowicki. Paradoksalnie projekt odpowiada na najpilniejsze potrzeby zmotoryzowanych: kreuje nowe, dodatkowe miejsca postojowe oraz uspokaja ruch przez co poruszanie się samochodem po Osiedlu Oficerskim staje się łatwiejsze.
Wracając do lokalizacji filtrów ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Wilka-Wyrwińskiego i Grunwaldzkiej donice powinny zamknąć wlot Grunwaldzkiej. Analogicznie ustawiony powinien być filtr na skrzyżowaniu Wilka-Wyrwińskiego z Supniewskiego, co umożliwi dojazd do zakładów farmaceutycznych. Ten ostatni wymieniony filtr można ewentualnie postawić tuż przed skrzyżowaniem Supniewskiego z Moniuszki umożliwiając w ten sposób dojazd autokarów do nowego centrum sportów i rekreacji przy Eisenberga, który obsługę komunikacyjną, czyli dojazd do parkingu ma od Supniewskiego. Kolejny filtr powinien zamykać wlot ul. Rymarskiej na skrzyżowaniu z Mogilską. Następny powinien zamknąć północny wlot Grunwaldziej na skrzyżowaniu z Moniuszki. Kolejny powinien zostać ustawiony po przekątnej na skrzyżowaniu Moniuszki z Kielecką umożliwiając jedynie relacje skrętne w lewo z Moniuszki w Kielecką oraz w prawo z Kieleckiej w Moniuszki. Zmiana kierunków ruchu przy takim ustawieniu filtra nie będzie konieczna. Ostatni już filtr powinien zamknąć zachodni wlot ul. Zalewskiego na skrzyżowaniu z ul. Kielecką. Tu potrzebne będzie odwrócenie kierunku ruchu na odcinku ul. Zalewskiego pomiędzy Chłopickiego a skwerem Kazimierza Ostrowskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wprowadzenie Stref Małego Ruchu na Osiedlu Oficerskim jest w ocenie osoby wnioskującej najtańszym i najskuteczniejszym sposobem wprowadzenia uspokojenia ruchu samochodowego przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, czyli możliwości dojazdu do swojej posesji. Obecnie ulice takie jak Chrobrego, Grochowska oraz al. Beliny-Prażmowskiego są mocno obciążone ruchem tranzytowym, który w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego jest potwornie uciążliwy z powodu generowanego hałasu. Do tego dochodzą niewidoczne, ale dowiedzione naukowo zanieczyszczenia powietrza zarówno przez spaliny, jak i pyły ścieranych opon i klocków hamulcowych. Rozumiejąc potrzebę pozostawienia możliwości dojazdu do prywatnych posesji, osoba wnioskująca sama jest posiadaczem i użytkownikiem samochodu, proponuję sprawdzone empirycznie w takich miastach jak np. Londyn, rozwiązanie z zakresu inżynierii ruchu, które zmniejsza ruch na ulicach wewnątrz stref bez pogarszania (zwiększania natężenia ruchu) na ulicach okalających, czy też doprowadzających ruch do tychże stref. Najnowsze dane z Londynu pokazują, że stosowanie filtrowania tranzytu powoduje u części społeczeństwa pozytywne zmiany nawyków transportowych. Częściej wybierają podróże piesze, rowerowe i transportem zbiorowym, rezygnując z samochodu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt organizacji ruchu Wykonanie projektu 15 000,00 PLN
Zakup donic Zakup i dostawa donic 50 000,00 PLN
Zakup filtra autobusowego Zakup i montaż filtra przyjaznego dla autobusów na Chrobrego 20 000,00 PLN
85 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wprowadzenie zmian organizacji ruchu Realizacja zadania 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie stref małego ruchu to sposób na uspokojenie ruchu samochodowego oraz poprawę komfortu mieszkańców Osiedla Oficerskiego. Strefy małego ruchu to rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo, jakość powietrza oraz obniżające poziom hałasu.
powrót