Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 266:

Ławka "Przyjaźni polsko-ukraińskiej"

Projekt odrzucony: Projekt zakłada montaż ławki "Przyjaźni polsko-ukraińskiej" na terenie Plac Biskupiego, na działce S-119, 177/4. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Prace związane z rewitalizacją Placu Biskupiego, prowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zostały zakończone w roku 2022, w związku z czym wszystkie wykonane roboty budowlane są nadal objęte gwarancją. Dodatkowo na przedmiotowym terenie nie ma możliwości montażu elementów trwale połączonych z gruntem ze względu na przebieg sieci ciepłowniczej. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Biskupi

Krótki opis projektu

Dzieliło nas wiele, ale połączyła wojna i walka o wolność. Postawmy symbol przyjaźni polsko-ukraińskiej - ławkę, na której będziemy mogli się spotykać i rozmawiać. Na przeciwko konsulatu Federacji Rosyjskiej

Opis projektu

Od roku trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Od jej wybuchu przyjechały do Polski miliony Ukraińców, tysiące z nich znalazło schronienie i nowy dom w Krakowie. Okażmy symboliczne wsparcie naszym nowym sąsiadom - postawmy "Ławkę przyjaźni polsko-ukraińskiej" w miejscu symbolicznym, na przeciw Konsulatu Federacji Rosyjskiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu wyrażenie poparcia dla społeczności Ukraińskiej walczącej z Rosją o wolność. Wyrażenie symbolicznego wsparcia dla naszych sąsiadów zza wschodu. Stworzenie miejsca dialogu polsko-ukraińskiego dla mieszkańców Krakowa.

Ławka ma być ‘mikro-odpowiednikiem’ muzeum Holokaustu w Berlinie –– ma mieć przesłanie “Never forget” –– “Nigdy nie zapomnijmy”

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i instalacja ławki "przyjaźni polsko-ukraińskiej" Ławka zawierająca elementy symbolizujące Polskę, Ukrainę i przyjaźń międzynarodową 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i instalacja ławki "przyjaźni polsko-ukraińskiej" Pierwszy kwartał 2024
powrót