Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 9353 pasujących obiektów:
Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd.
22 października 2012 odbyło się inauguracyjne spotkanie rozpoczynające cykl dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie współpracy wymienionych środowisk.
16 listopada 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskiego Forum. W Forum uczestniczyli przedstawiciele nauki, biznesu, mieszkańców i samorządu. Tym razem omawiano rozwój przestrzenny miasta w kontekście zmian, które niesie ze sobą opracowywane właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa.
20 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskie Forum „NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD”, tym razem dotyczące przyjętego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030).  
Mieszkańcy osiedla Sidzina mają nowe Centrum Sportu i Kultury. Inwestycja została wybudowana przez Miasto kosztem prawie 5 milionów złotych.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do korzystania  z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Ochrony  i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010-2012”.
Niemal 100 milionów złotych udało się wygospodarować w ostatnich latach dzięki funkcjonowaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, tworzonej przez krakowskie spółki miejskie. Środki te pozwoliły na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji.
Wschodnie tereny Nowej Huty wzbogaciły się o wielofunkcyjne boisko wraz z placem zabaw W miniony piątek, 3 grudnia obiekt przy ulicy Bardosa został przekazany mieszkańcom tej dzielnicy miasta. To kolejna inwestycja w Nowej Hucie, zrealizowana w ramach przedsięwzięć towarzyszących budowie ekospalarni śmieci.
Dzisiaj (19 grudnia) na Rynku Głównym Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z mieszkańcami i podzielił się z nimi opłatkiem. Świąteczne życzenia złożył również Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. O 17.00 również na Ryneku odbyło się wspólne śpiewanie kolęd z kabaretem Loch Camelot.
„Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ani zwiększenia zagrożenia dla mieszkańców Krakowa” – mówił prezydent Jacek Majchrowski podczas spotkania z dziennikarzami w Magistracie. Spotkanie  zorganizowano w związku zabójstwem na os. Kurdwanów.