Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ważne telefony - BO Miasta Krakowa

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem projektu, zapraszamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Budżet obywatelski

URZĄD MIASTA KRAKOWA:

 

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Tel.: 12 616 17 74

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tel.: 12 616 65 02

Tel.:12 616 65 06

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Tel. 12 616 58 94

 

Wydział Geodezji

Tel.: 12 616 9658, referat aktualizacji danych podmiotowych bazy EGiB i RCN – Monika Łacic, e-mail: Monika.Lacic@um.krakow.pl

Tel.:12 616 9693, referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – Paweł Szaro, e-mail: Pawel.Szaro@um.krakow.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu

Tel.: 12 616 89 67 (Odpady komunalne, utrzymanie czystości i porządku)

12 616 87 69 (Odpady komunalne, utrzymanie czystości i porządku)

12 616 89 69 (Energetyka)

12 616 78 48 (Wody)

12 616 89 47, 12 616 87 70 (Transport)

 

Wydział ds. Jakości Powietrza

Tel.:12 616 99 70

Tel.: 12 616 90 60

 

Wydział Kształtowania Środowiska

Tel.: 12 616  88 57

12 616  88 46

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tel.: 12 616 19 10

Tel.: 12 616 15 99

 

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Tel.:  12 616 84 67 (sygnalizacje świetlne)

Tel.:  12 616 84 66 sygnalizacje świetlne)

Tel.: 12 616 84 65 (geometria ulic)

Tel.: 12 616 58 25 (projekty organizacji ruchu),

Tel.: 12 616 58 26 (projekty organizacji ruchu),

 

Wydział Obsługi Urzędu:

Tel.: 12 616 15 59

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Tel.: 12 616 85 88

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Tel.: 12 616 11 28 (Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki)

Tel.: 12 616 15 10 (Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

Tel.: 12 616 60 03 (Referat ds. Rewitalizacji)

Tel.:12 616 56 00 (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy) 

Tel.:12 616 6096 (Referat ds. współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo – Akademickim)

 

Wydział Skarbu Miasta

Tel.: 12 616 9924

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Tel.: 12 616 9458

 

Wydział ds. Turystyki

Tel.: 12 616 60 52

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tel.: 12 616 8954

 

Wydział Edukacji

Tel.: 12 616 52 90 – Pani Lucyna Jaczewska

Tel.: 12 616 51 48 – Pan Marcin Twardosz

 

Wydział Komunikacji Społecznej

Tel.: 12 616 1360

 

 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INNE INSTYTUCJE:

 

Biblioteka Kraków

Tel.: 12 618 91 26

Tel.: 789 449 908

 

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Tel.: 12 420 49 62

12 420 49 66

 

Centrum Kultury Podgórza

Tel.: 12 656 36 70 (Sekretariat)

Tel.: 12 656 36 70 wew. 25 (Dział Organizacji Imprez i Edukacji)

Tel.: 12 656 36 70 wew. 27 (Dział Merytoryczny)

Tel.: 12 656 36 70 wew. 42 (Dział Marketingu i PR)

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Tel.: 12 68 68 230

 

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

tel.: 12 644 27 65 (Siedziba Główna)

tel.: 12 644 38 98 (ARTzona)

tel.: 12 648 08 86 (Klub Kuźnia)

 

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Tel.:  12 323 30 01 (Sekretariat)

Tel.:  12 323 30 67 (Dział Przygotowania Inwestycji)

Tel.:  12 323 30 31 (Dział Utrzymania i Budowy Infrastruktury Hydrotechnicznej)

Tel.:  12 323 30 53 (Dział Ewidencji i Uzgodnień)

Tel.:  12 323 30 43 (Dział Termomodernizacji)

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Tel.: 12 354 25 00 (sekretariat – należy poprosić o kontakt z P. Anną Kurdą z Działu Projektów Społecznych i Edukacji)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Tel.: 12 616 53 22

Tel.: 12 616 54 88

Tel.: 12 616 54 76

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Tel.: 12 650 38 55 lub 660 637 219 (informacja ogólna, remonty i inwestycje)

Tel.: 12 650 39 56 (informacja ogólna)

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Tel.: 12 411 41 21 wew. 115

12 411 41 21 wew. 107

 

Muzeum Krakowa

Tel.: 573-332-821

 

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Tel.: 12 428 66 00

 

Nowohuckie Centrum Kultury

Tel.: 12 644 02 66

 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Tel.: 12 644 68 10

 

Straż Miejska Miasta Krakowa

Tel.: 12 688 21 25

Tel.: 12 688 21 15

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 616 61 96

Tel.: 12 291 28 32

Tel.: 12 616 61 70

Tel.: 12 616 61 46

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 619 99 39

Tel.: 12 619 99 88

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Tel.: 12 616 73 26

Tel.:  12 616 72 45

Tel.:  12 616 72 49

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

tel.: 12 616 63 72 – Małgorzata Zydroń

tel.: 12 616 63 73  – Agata Łyczak

tel.: 12 616 93 97  – Joanna Kubas

tel.: 12 616 93 96  – Klaudia Baścik

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Tel.: 12 341 85 40

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Tel.: 12 616 86 00  (Centrala)

Tel.: 12 616 86 92 lub 12 616 86 90 (w zakresie Systemu Informacji Miejskiej oraz informacji pasażerskiej w pojazdach i na przystankach KMK)

Tel.: 12 616 86 72 lub 12 616 86 71 (w zakresie  realizacji zadań w ramach utrzymania, i rozwoju infrastruktury rowerowej, Dział Mobilności Aktywnej ZTP)

Tel.: 12 616 86 46 (w zakresie wiat przystankowych)

Tel.: 12 616 86 62 (w zakresie organizacji transportu zbiorowego)

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Tel: 12 201 88 50

Tel: 12 201 02 65

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Kowalski
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski
Data publikacji: 2024-01-30
Data aktualizacji: 2024-01-30
Powrót