Ważne Telefony

WAZNE-TELEFONY.jpg

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem projektu, zapraszamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 

Urząd Miasta Krakowa

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Tel.: 12 616-17-74

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tel.: 12 616 65 02

12 616 65 06

 

Wydział Geodezji

Tel.: 616-9776;

616-9773

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Tel.: 12 616 89 67 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi  i Czystości)

12 616 87 69 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi  i Czystości)

12 616 89 69 (Energetyka)

12 616 89 47 (Referat Analiz Transportowych)

 

Wydział ds. Jakości Powietrza

Tel.:12 616 88 79

12 616 90 60

 

Wydział Kształtowania Środowiska

Tel.: 12 616  88 57;

12 616  88 46

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tel.: 12 616 19 10;

12 616 15 99

 

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Tel.: 12 616 75 16;

504 256 894;

12 616 74 97;

515 008 856;

12 616 58 23;

12 616 58 25

 

Wydział Mieszkalnictwa

Tel.: 12 616 82 71;

12 616 82 47

 

Wydział Obsługi Urzędu:

Tel.: 12 616 15 59

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Tel.: 12 616 85 72

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Tel.: 12 616 11 28 (Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki)

12 616 15 10 (Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

12 616 60 03 (Referat ds. Rewitalizacji)

 

Wydział Skarbu Miasta

Tel.: 12 616 9924

 

Wydział Sportu

Tel.: 12 616 94 03

12 616 93 97

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Tel.: 12 616 93 82

 

Miejskie jednostki organizacyjne i inne instytucje:

 

Biblioteka Kraków

Tel.: 12 618 91 26;

789 449 908;

12 618 91 26

 

Centrum Kultury Podgórza

Tel.: 519 309 352

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Tel.: 12 68 68 230;

12 68 68 230

 

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Tel. 12 648 08 86;

12 648 08 86

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Tel.: 507 282 555

515 137 952

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Tel.: 12 616 53 22;

12 616 54 88;

12 616 53 56

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Tel.: 12 617 88 48;

12 617 88 95,

660 637 219

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Tel. 12 411 41 21 wew. 115;

12 411 41 21 wew. 107

 

Nowohuckie Centrum Kultury

Tel.: 517 296 550

 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Tel.: 12 644 68 10 wew. 23

 

Straż Miejska Miasta Krakowa

Tel.: 12 688 21 10;

12 68 82 115

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 616 61 96;

12 616 28 32;

12 616 61 70;

12 616 61 46;

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 619 99 39,

689 689 136

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Tel.: 616 72 46;

616 72 50

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Tel.: 12 616 63 72;

12 616 63 95;

12 616 63 24;

12 616 63 34

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Tel.: 12 341 85 29;

12 341 85 40;

12 341 85 40

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Tel.: 12 201 02 64

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski