Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków  przeznaczonych na ich realizację

Na podstawie § 12. ust. 1 Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Prezydent Miasta Krakowa informuje:

Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego - nabór

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 1985/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.),

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty nabór na wakujące miejsca w  Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Nabór trwa do 12 marca 2021.

„Pierwszy krok do sportu – przedszkolaki na basenie”

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – OSR Kurdwanów Nowy,

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Mamo, tato! Sprawdź jak się rozwijam

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że w okresie od 20 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. planowana jest realizacja zadania publicznego pn. „Mamo, tato! Sprawdź jak się rozwijam” w oparciu o zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego.

Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego [25.11.2020]

Informujemy, że posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, odbędzie się 25 listopada 2020 roku w godzinach 16.30-18.30 za pośrednictwem aplikacji Teams.

PARK PRZY KARMELICKIEJ – WEBINARIUM
Komunikat archiwalny 2020-11-17

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach online pn. Park przy Karmelickiej. Podczas warsztatów projektowych zostanie zaprezentowana wstępna koncepcja parku. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu “Parku przy Karmelickiej”.

Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego [4.11.2020]

Informujemy, że posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, odbędzie się 4 listopada 2020 roku w godzinach 16.30-18.30 za pośrednictwem aplikacji Teams.

Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa i nowej koncepcji wypracowywania projektów ogólnomiejskich

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 30 października do 20 listopada 2020 r. konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz nowej koncepcji wypracowywania projektów o charakterze ogólnomiejskim.

Budżet obywatelski: tak zdecydowali krakowianie!

Przedstawiamy wyniki głosowania mieszkańców w siódmej edycji budżetu obywatelskiego.

Do realizacji trafi łącznie 195 projektów-  10 ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych.

Budżet Obywatelski
(Głosowanie w budżecie obywatelskim zostało zakończone.)