Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1139 pasujących obiektów:
Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki to temat IV edycji „Wojewódzkiego Konkursu Polscy Laureaci Nagrody Nobla”. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Dyskusja nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zdominowała ostatnie posiedzenie Komisji Infrastruktury. Radni zaopiniowali tylko jeden z trzech projektów uchwał.
Ruszają konsultacje społeczne przygotowanego przez Komisję Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Konsultacje trwają do 9 lutego 2015 r.
Trwają intensywne prace nad nowym regulaminem budżetu obywatelskiego. Informacji na ten temat wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Urząd Miasta Krakowa oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa na publiczną prezentację wyników ewaluacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego połączoną ze spotkaniem konsultacyjnym dotyczącym projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
Pod obrady środowej (16 grudnia) sesji Rady Miasta Krakowa trafił projekt uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Dokument określa w formie regulaminu szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Prezydenta Miasta Krakowa budżetu obywatelskiego.
Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 1 marca.
Radni zasiadający w Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zostali zapoznani z oceną egzekwowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków" sformułowaną przez Straż Miejską. Jej funkcjonariusze są upoważnieni przez Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia kontroli przestrzegania regulaminu.