Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1156 pasujących obiektów:
Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki to temat IV edycji „Wojewódzkiego Konkursu Polscy Laureaci Nagrody Nobla”. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Dyskusja nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zdominowała ostatnie posiedzenie Komisji Infrastruktury. Radni zaopiniowali tylko jeden z trzech projektów uchwał.
Trwają intensywne prace nad nowym regulaminem budżetu obywatelskiego. Informacji na ten temat wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Pod obrady środowej (16 grudnia) sesji Rady Miasta Krakowa trafił projekt uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Dokument określa w formie regulaminu szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Prezydenta Miasta Krakowa budżetu obywatelskiego.
Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 1 marca.
Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 17 stycznia.
Radni zasiadający w Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zostali zapoznani z oceną egzekwowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków" sformułowaną przez Straż Miejską. Jej funkcjonariusze są upoważnieni przez Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia kontroli przestrzegania regulaminu.
W środę 24 października odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Krakowa. W jej trakcie radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydanych decyzji WZ na terenie Krakowa niezgodnych ze Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a także uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów „Łąki Nowohuckie” oraz „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”.
Długie i bardzo emocjonalne było kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone upamiętnieniu mającemu powstać w miejscu byłego obozu koncentracyjnego KL Plaszow. Przedstawiciele Miejskiego Centrum Dialogu, Muzeum Krakowa i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przypominali o konieczności otaczania szacunkiem i powagą miejsca pochówku i kaźni wielu tysięcy osób. Większość biorących udział w spotkaniu mieszkańców dochodziła swoich praw do znajdującego się w pobliżu miejsca ich zamieszkania „terenu zielonego”.