Komunikat archiwalny

Regulamin głosowania

Znany jest już regulamin głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

Regulamin głosowania
Fot. Budżet obywatelski

Zarządzeniem nr 1397/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa przyjął regulamin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2017.

 

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

Pliki do pobrania:

- Regulamin

- Karta głosowania

 

Kiedy odbywa się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się w dniach 17-30 czerwca.

 

Jak można głosować?

Głosować będzie można:

- za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej w okresie głosowania pod adresem www.budzet.krakow.pl lub

- na papierowych kartach głosowania. UWAGA: głosowanie jest osobiste za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.

 

Gdzie można głosować?

Na przykład:

- W punktach głosowania, których wykaz dostępny jest pod adresem: http://budzet.krakow.pl/aktualnosci/210568,1909,komunikat,wykaz_punktow_glosowania_w_ramach_iv_edycji_budzetu_obywatelskiego.html

- W mobilnych punktach głosowania, o których więcej w komunikacie:

http://budzet.krakow.pl/aktualnosci/210577,1909,komunikat,mobilne_punkty_glosowania.html

- Prosimy o bieżące śledzenie strony www.budzet.krakow.pl. Jeśli będą organizowane dodatkowe punkty głosowania, tutaj pojawią się informacje.

 

Zasady głosowania:

1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);

UWAGA: zapis nie dotyczy mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce! Z uwagi na nieprzystąpienie Dzielnicy XVI do budżetu obywatelskiego, aby głos oddany przez mieszkańca Bieńczyc był ważny, musi on wskazać tylko 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim.

2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;

3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.

 

Głos będzie nieważny:

1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub  wymagane dane nie zostaną podane;

2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;

3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;

4) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;

5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski 2017
Zobacz także
Budżet Obywatelski