Komunikat archiwalny

Obywatelskie wysłuchanie publiczne

9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w Warszawie odbędzie się Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Obywatelskie wysłuchanie publiczne
Fot. www.krakow.pl

W imieniu Organizatorów zachęcamy Państwa – jako obywateli i obywatelki zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd, w tym zwłaszcza kwestiami budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) i mających na ten temat swoje poglądy bazujące na doświadczeniu – do czynnego udziału w wysłuchaniu i wyrażenia swojej opinii w jego trakcie. W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu. Przebieg wysłuchania będzie też transmitowany on-line.

 

KTO ORGANIZUJE OBYWATELSKIE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE?

Organizatorami wysłuchania są Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Uniwersytet Warszawski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

CO BĘDZIE PRZEDMIOTEM WYSŁUCHANIA?

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nad którą obecnie pracuje Sejm RP. Jest to ustawa o fundamentalnym znaczeniu – zmieniająca m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulująca zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie. Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie jako obligatoryjnych budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) i minimalnej kwoty, która ma być dystrybuowana w ten sposób.

DLACZEGO ORGANIZUJE SIĘ WYSŁUCHANIE?

Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej  z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Prace nad projektem ustawy, zgłoszonym przez grupę posłów, prowadzone są niezwykle szybko. Nie umożliwiono zaprezentowania pogłębionych stanowisk i opinii przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickiego, jak również po prostu i aż obywatelom i obywatelkom, także tym, którzy mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyborów na szczeblu samorządowym.

Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje teraz nad projektem ustawy. Dlatego też Organizatorzy wychodzą z inicjatywą organizacji Obywatelskiego publicznego wysłuchania.

GDZIE I KIEDY ODBĘDZIE SIĘ WYSŁUCHANIE?

Wysłuchanie odbędzie się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10.30-16.00.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski 2017
Zobacz także
Budżet Obywatelski