Komunikat archiwalny

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji merytoryczno-prawnej wniosków złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego.

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego
Fot. Budżet obywatelski

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji merytoryczno-prawnej wniosków złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego.

 

WYNIKI WERYFIKACJI

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 14 sierpnia br. W tym celu należy:

1. Zalogować się na swoje konto w platformie https://budzet.krakow.pl

2. Przejść do zakładki "Twoje projekty"

3. Przy wybranym projekcie kliknąć przycisk "Złóż protest"

4. Podać uzasadnienie protestu i wysłać formularz.

 

Do 31 sierpnia 2020 r. organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

1. wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

2. jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku i

3. przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego i

4. ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

 

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 10 września br.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski
Zobacz także
Budżet Obywatelski
(Głosowanie w budżecie obywatelskim zostało zakończone.)