WSPÓLNE PROJEKTY DZIELNICOWE

Wspólne Projekty Dzielnicowe to nowa ścieżka powstawania propozycji zadań w BO. Zakłada ona wspólną pracę mieszkańców wraz ze wsparciem ekspertów UMK jeszcze przed złożeniem propozycji zadań na platformie. Ważną rolę w tym procesie będą mieć Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji – mieszkańcy, którzy będą reprezentować swoje okolice zamieszkania oraz ze wsparciem UMK organizować spotkania dla mieszkańców.

 

WSPÓLNE PROJEKTY DZIELNICOWE
Fot. Budżet obywatelski

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym formuła pilotażowej ścieżki wypracowywania projektów do BO „Wspólne Projekty 2020” zostaje zmieniona i w miejsce spotkań osobistych mieszkańców, proponujemy prowadzenie dyskusji online. Więcej o „Wspólnych Projektach 2020” w formule online.

Wspólne Projekty Dzielnicowe zakładają kilka etapów ich wypracowywania i wsparcia UMK.

I. Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji

W pierwszej kolejności rusza nabór Ambasadorów Lokalnej Partycypacji. Ambasadorem może zostać każdy chętny mieszkaniec
i mieszkanka Krakowa. Każdy ambasador wskaże obszar Krakowa, w którym będzie razem z jego mieszkańcami diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły na propozycje zadań do BO.  Obszarem wskazanym przez Ambasadora może być np. obszar osiedla, kilku ulic, mała część dzielnicy.  Liderzy lokalni otrzymają wsparcie organizacyjne i szkoleniowe od UMK. Będą także mogli podzielić się swoimi dotychczasowymi dobrymi praktykami w zakresie BO z innymi ambasadorami.

Ambasadorowie  wezmą udział w szkoleniu, w trakcie którego będą mogli poznać innych ambasadorów, poznać formy wsparcia oferowane przez UMK oraz otrzymać materiały potrzebne do organizacji spotkań.

Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji otrzymają m.in. szczegółowe wyniki badań ewaluacyjnych BO dotyczących ich obszarów, ważne dla składania propozycji dokumenty strategiczne i inne materiały pomocnicze.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem Lokalnej Partycypacji, uzyskać szkolenia i wsparcie oraz zapewnić głos swojej okolicy zamieszkania w rozmowie o potrzebach miasta i dzielnicy, to zgłoś się do nas – szczegóły tutaj LINK.

II. Spotkania mieszkańców

Lista Ambasadorów Lokalnej Partycypacji będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i każdy chętny będzie mógł się przyłączyć do procesu w wybranej okolicy. Podczas prowadzonych przez Ambasadorów Lokalnej Partycypacji spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Propozycje te zostaną następnie przekazane jednostkom weryfikującym do konsultacji.

Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z ważnymi informacjami na temat funkcjonowania BO, dzielnicy oraz wynikami badań społecznych. Punktem wyjścia do opracowywania pomysłów będzie zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej.

Na spotkania będzie można przyjść z gotowymi pomysłem.

III. Warsztaty z ekspertami

Przedstawiciele jednostek weryfikujących, po zapoznaniu się z propozycjami zadań, przekażą ich autorom informację zwrotną
i ewentualne sugestie dotyczące możliwości poprawy propozycji podczas zorganizowanych w tym celu warsztatów. 

W trakcie warsztatów z ekspertami mieszkańcy będą mogli:

  • otrzymać informacje zwrotną na temat proponowanych pomysłów, w odniesieniu do realizowanych przez jednostkę działań
    i znanych dobrych praktyk w tym zakresie,
  • przedyskutować swoje pomysły z innymi wnioskodawcami, którzy proponują zadania o podobnych zakresie,
  • poznać dobre praktyki w zakresie dostosowywania propozycji zadań do zapisów regulaminu BO i uzyskania pozytywnej weryfikacji propozycji zadania,
  • skonsultować indywidualnie swoje propozycje zadań z jednostkami odpowiedzialnymi za ich późniejszą weryfikację.

IV. Składanie propozycji zadań

Po warsztatach, wnioskodawcy będą mogli wziąć udział w maratonach składaniach wniosków, których celem będzie poprawne wprowadzenie propozycji zadań do platformy.

Ścieżka nastawiona jest na tworzenie projektów dzielnicowych, jeżeli jednak w toku spotkań Ambasadorów Lokalnej Partycypacji
z mieszkańcami powstanie pomysł na projekt miejski również może być złożony w tym trybie.

Więcej o programie można przeczytać tutaj: Wspólne Projekty 2020

Więcej o ścieżce miejskiej można przeczytać tutaj: Wspólne Projekty Miejskie.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem Lokalnej Partycypacji, uzyskać szkolenia i wsparcie oraz zapewnić głos swojej okolicy zamieszkania w rozmowie o potrzebach miasta i dzielnicy, to zgłoś się do nas.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Stefanik
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski