WSPÓLNE PROJEKTY 2020 - INFORMACJA OGÓLNA

W Krakowie w 2020 roku wprowadzony zostaje nowy program partycypacyjny Wspólne Projekty 2020. Program ten ma na celu ułatwienie mieszkańcom korzystania z narzędzi partycypacyjnych oraz  rozwijanie współpracy pomiędzy UMK oraz mieszkańcami
i mieszkankami.

W ramach tego programu w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa 2020 wprowadzone zostają dwie nowe ścieżki powstawania propozycji zadań do BO: Wspólne Projekty Dzielnicowe 2020 oraz Wspólne Projekty Miejskie 2020. 

WSPÓLNE PROJEKTY 2020 - INFORMACJA OGÓLNA
Fot. Budżet obywatelski

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym formuła pilotażowej ścieżki wypracowywania projektów do BO „Wspólne Projekty 2020” zostaje zmieniona i w miejsce spotkań osobistych mieszkańców, proponujemy prowadzenie dyskusji online. Więcej o „Wspólnych Projektach 2020” w formule online.

Obie ścieżki zakładają wspólne wypracowywanie propozycji zadań przez mieszkańców, współpracę wnioskodawców oraz wsparcie merytoryczne ekspertów UMK. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w tym przedsięwzięciu wezmą udział
w warsztatach, dowiedzą się więcej o działaniach realizowanych przez samorząd będą mogli skonsultować swoje pomysły
z jednostkami odpowiedzialnymi później za weryfikację merytoryczno-prawną.

W przypadku Wspólnych Projektów Dzielnicowych 2020, wśród zainteresowanych mieszkańców zostaną powołani Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji. Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji są rozszerzeniem instytucji Ambasadora Budżetu Obywatelskiego. To mieszkańcy, którzy zostaną przeszkoleni oraz otrzymają wsparcie samorządu w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami ich okolicy zamieszkania. W zależności od liczby zainteresowanych, rozmowy będą mogły dotyczyć obszarów mniejszych niż dzielnica – np. osiedli lub części dzielnic.

Pomysły wypracowane w trakcie spotkań Ambasadorów Lokalnej Partycypacji zostaną przesłane do właściwych jednostek organizacyjnych samorządu. Następnie w trakcie wspólnych warsztatów mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje zwrotną na temat swoich pomysłów, poznać dobre praktyki w zakresie opracowywania wniosków propozycji zadań i skonsultować swoje pomysły z ekspertami.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem Lokalnej Partycypacji, uzyskać szkolenia i wsparcie oraz zapewnić głos swojej okolicy zamieszkania w rozmowie o potrzebach miasta i dzielnicy, to zgłoś się do nas.

W przypadku Wspólnych Projektów Miejskich 2020, zaplanowano serię 3 kolejnych warsztatów, na których mieszkańcy wraz ze wsparciem ekspertów UMK będą podsumowywać potrzeby mieszkańców, opracowywać wspólnie pomysły i przekładać je na wnioski propozycji zadań w BO.

Przeczytaj więcej o Wspólnych Projektach Dzielnicowych oraz o Wspólnych Projektach Miejskich. Wspólne Projekty 2020 mają charakter działań pilotażowych – nadal będzie możliwe złożenie projektu indywidualnie, tak jak w poprzednich latach.

Przeczytaj więcej o Ambasadorach Lokalnej Partycypacji.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski