Komunikat archiwalny

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego
Fot. Budżet obywatelski 2017

WYNIKI WERYFIKACJI

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:

• Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;

• Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;

• Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Od 7-9 czerwca organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

• wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

• jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i

• przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

 

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

UWAGA!

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 12 czerwca.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski 2017
Zobacz także
Budżet Obywatelski 2017
(Głosowanie w budżecie obywatelskim 2017 zostało zakończone.)