Komunikat archiwalny

14 zadań ogólnomiejskich do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

14 zadań ogólnomiejskich do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Fot. Budżet obywatelski

Oto zwycięskie projekty:

 1. Zalew Bagry – zagospodarowanie
  Zagospodarowanie terenu Zalewu Bagry, jego wschodniego fragmentu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Uporządkowanie terenów zielonych, budowa i remont ciągów pieszych, oświetlenia, małej architektury oraz bezpiecznego kąpieliska.
 1. 100 drzew dla każdej dzielnicy
  Projekt ma na celu nasadzenie w każdej z osiemnastu dzielnic miasta Krakowa 100 drzew. Drzewa to naturalne pochłaniacze szkodliwych substancji, przyczyniających się do powstawania smogu. Zadrzewienie poprawi również estetykę poszczególnych obszarów.
 1. Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I,IV,V,VI,VII do Ojcowa
  TRASA ROWEROWA połączy parki i użyteczności publiczne. Umożliwi połączenie między Krowodrzą, Zwierzyńcem, Bronowicami a Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowa.
 1. Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa
  Zadanie polega na budowie tężni solankowych służących mieszkańcom w oczyszczeniu dróg oddechowych w dniach o szczególnie złej jakości powietrza w mieście. Działanie ma służyć również wzmocnieniu więzi społecznych między mieszkańcami.
 1. Zadbajmy o bezdomne koty !
  Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Mały rozmiar otworu uniemożliwi dostęp psom. Zostanie również sfinansowana spora ilość karmy i opieka weterynaryjna.
 1. Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin
  Celem zadania jest bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa poprzez doposażenie strażaków-ratowników OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy i profilaktyczny.
 1. SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - wydzielenie torowisk tramwajowych
  Wyeliminowanie tworzenia się zatorów tramwajowo - samochodowych, a w konsekwencji szybszy przejazd służb ratowniczych i komunikacji.
 1. "Zdrowy Kraków - zielenieje!"
  Projekt będzie polegał na wiosenno-letnio-zimowych nasadzeniach roślin: drzew, krzewów oraz kwiatów w każdej dzielnicy Krakowa. Ma za zadanie zwiększyć zielone płuca Krakowa i uatrakcyjnić otoczenie.
 1. Park przy ul. Wadowickiej
  Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego terenu zielonego w park, m. in.: uporządkowanie terenu, utworzenie ogólnodostępnego wejścia z ulicy Wadowickiej, alejek parkowych, zamontowanie ławek, wybudowanie placu zabaw i innych atrakcji parkowych.
 1. Remont ul. Kocmyrzowskiej – bis
  Remont nakładkowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Kantorowickiej o dł. ok 300 metrów w części, która nie została naprawiona w 2016 roku.
 1. Strefy Chilloutu - relaks na leżakach
  Projekt zakłada stworzenie miejskiej strefy relaksu - miejsca dla chcących odpocząć od zgiełku w przyjaznej atmosferze. Strefy składałaby się z odpowiednio zaaranżowanych leżaków i małych stoliczków.
 1. Mali Ratownicy
  W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz zakupi dla dzieci materiały szkoleniowo-edukacyjne.
 1. Duzi Ratownicy
  Podniesienie kwalifikacji ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć na terenie Krakowa.
 1. Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie
  Zakup pływającego pomostu przystosowanego dla kajakarzy.

Zapraszamy do zapoznania się z lista zadań zatwierdzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1858/2017 z 21 lipca 2017 r.

Dla każdego z zadań listy określono:

 • numer zadania, numer ewidencyjny, tytuł i krótki opis oraz koszt realizacji zadania według oszacowania dokonanego w procesie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań;
 • liczbę punktów, jaką poszczególne propozycje zadań otrzymały podczas głosowania mieszkańców;
 • komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji danego zadania;
 • termin realizacji zadania.

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro MOWIS
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski 2017
Zobacz także
Budżet Obywatelski