Polecamy

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Ostateczne zatwierdzenie wykazu projektów do realizacji nastąpi do 31 lipca.

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach V edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach V edycji budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski