Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego – nabór uzupełniający dla aktywistów/NGO/grup nieformalnych/wnioskodawców

Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego – nabór uzupełniający dla aktywistów/NGO/grup nieformalnych/wnioskodawców
Fot. Budżet obywatelski

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na cztery wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego.  

 

CZYM JEST RADA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa. Do zadań Rady należeć będzie m.in. przeprowadzanie monitoringu realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, promocja idei budżetu obywatelskiego, wyrażanie opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego, w tym opiniowanie spełniania przez projekty ogólnomiejskie kryterium ogólnodostępności oraz udział w spotkaniach podczas, których rozpatrywane będą protesty wobec negatywnej weryfikacji projektów.

 

W części społecznej Rada będzie reprezentowana przez trzynastu przedstawicieli, w tym członków organizacji pozarządowych, wnioskodawców oraz aktywistów lub członków grup nieformalnych.

 

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego aktywistów, przedstawicieli NGO i grup nieformalnych oraz wnioskodawców zadań zgłoszonych w ramach I, II, III, IV lub V edycji budżetu obywatelskiego, będących mieszkańcami Krakowa.  

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  1. Ubiegający się o przyjęcie do Rady Budżetu Obywatelskiego zobligowani są do uzupełnienia i dostarczenia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 19 maja 2019 r.
  2. Dodatkowo przedstawiciele NGO zobowiązani są do dostarczenia uzupełnionego oświadczenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (załącznik nr 2) na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 19 maja 2019 r.
  3. Należy osobiście przyjść na posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, które zaplanowane zostało 23 maja 2019 r.
  4. Konieczne będzie krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  5. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, jeszcze tego samego dnia, Rada Budżetu Obywatelskiego zarekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa przyjęcie w swój skład nowych członków.
  6. Osoby rekomendowane do nowego składu Rady Budżetu Obywatelskiego będą zobowiązane do podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody na prace w Radzie Budżetu Obywatelskiego.
  7. Prosimy o potwierdzenie przybycia na posiedzenie Rady drogą mailową na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 22 maja 2019 r. podając swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisując „Nabór do RBO”. Rozpatrywane będą jedynie kandydatury osób, które potwierdziły swoją obecność.

  UWAGA  

Praca w Radzie Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski
Zobacz także
Budżet Obywatelski