Zobacz listę projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim:

Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
Logo kategorii
„Pełnia życia, pełnia sił”

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, prawnikiem, zajęcia ogólnousprawniająca, mające na celu integracje społeczną, edukacje, profilaktykę zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia osób 50+ oraz ich bliskich.

Logo kategorii
Budowa ronda na Azorach przy ul. Weissa/Chełmońskiego

Budowa ronda na Azorach, przebudowa obecnego skrzyżowania przy zbiegu ulic Weissa, Chełmońskiego, Różyckiego, Zygmuntowska, Sosnowiecka.

Logo kategorii
ZIELONA KRUPNICZA, CZYLI ULICA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT ZAKŁADA PRZEKSZTAŁCENIE ULICY KRUPNICZEJ W MIEJSCE PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH, WPROWADZENIE DUŻEJ ILOŚCI ZIELENI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, A TAKŻE USPOKOJENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO.

Logo kategorii
Szybciej autobusem do centrum - buspas na Nawojki

Proponuje się wyznaczenie buspasa na ul. Nawojki, podobnie jak na ul. Czarnowiejskiej. Dodatkowo proponuje się przekształcenie zatoki przystankowej "Chopina" na chodnik i wyznaczenie przystanku na buspasie.

Logo kategorii
NOWY PLAC ZABAW NA PLANTACH PRZY DWORCU GŁÓWNYM

JEST JESZCZE JEDNO TAKIE MIEJSCE NA PLANTACH, TUŻ OBOK DWORCA GŁÓWNEGO (UL. WESTERPLATTE), KTÓRE IDEALNIE NADAJE SIĘ NA NIEWIELKI PLAC ZABAW DLA DZIECI. BYŁBY ON WKOMPONOWANY W HISTORYCZNE OTOCZENIE I UTRZYMANY W NATURALNEJ KOLORYSTYCE.

Logo kategorii
Bezpieczny Kraków dzięki monitoringowi

Projekt ma na celu zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w każdej dzielnicy w lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców według danych z Miasta Krakowa.

Logo kategorii
Pieszo i rowerem z Krupniczej na Ingardena

Proponuje się wytyczenie dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego przez al. Mickiewicza, z ul. Krupniczej w ul. Ingardena. Proponowane przejścia ułatwią poruszanie się pieszym i rowerzystom pomiędzy dwoma stronami Alei Mickiewicza.

Logo kategorii
Czystość i wypoczynek

Proponuję rozmieścić w Krakowie 1000 ławek ( podczas spaceru nie ma gdzie usiąść). Pozytywnym przykł. jest Nowa Huta. Ustawienie w Krakowie 2000 kubłów, gł. w okolicach przystanków , bo obecnie stojące nie wystarczają (niektórzy ich nie widzą )

Logo kategorii
Centrum Mechatroniki i Robotyki

Projekt to utworzenie na trenie ZSM nr1 w Krakowie Centrum Mechatroniki i Robotyki. Program CMiR to rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży i dzieci nowymi technologiami, elektrotechniką, mechatroniką, robotyką i automatyką.

Logo kategorii
Młynówka Królewska - tworzymy najdłuższy park w Polsce

Utworzenie ścieżki spacerowej w zachodniej części Młynówki Królewskiej (w dolinie Rudawy). Ścieżka jest brakującym elementem parku, który ciągnie się od Mydlnik do centrum miasta.

Logo kategorii
REWITALIZACJA PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA ŁĄCZY DZIELNICE 1,5,6

PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ Z NASADZENIAMI ZIELENI, ŁAWKAMI, MIEJSCAMI DO PIKNIKOWANIA, WYBIEGAMI DLA PSÓW ORAZ ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ, A TAKŻE REMONT ALEJEK, MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA I PLACÓW ZABAW.

Logo kategorii
DRZEWA ZAMIAST POMNIKÓW W PARKU JORDANA

ZASTĄPMY KAŻDY KOLEJNY PLANOWANY POMNIK W PARKU JORDANA NOWYM DRZEWEM. BO TO DRZEWA TWORZĄ PARK, A NIE POMNIKI. DRZEWA TO RÓWNIEŻ GODNA FORMA UPAMIĘTNIENIA, A JAKŻE PRZYJAZNA DLA LUDZI I OTOCZENIA.

Logo kategorii
Sygnalizacja świetlna: Malborska - Macedońska - Szkolna

Celem zadania jest zaprojektowanie i wybudowanie na skrzyżowaniu ulic Malborska – Macedońska - Szkolna czterowlotowej sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo w rejonie.

Logo kategorii
Błonia to go! Zostaw rzeczy, pobiegaj i dalej do dzieła!

Modernizacja / przebudowa szaletów przy Błoniach krakowskich: zastąpienie części toalet przez prysznice oraz montaż szafek na zostawienie bagażów.

Logo kategorii
Winda dla chorych

Szpital im. Żeromskiego jest jedynym szpitalem w Krakowie, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pacjentów z urazami nóg. Muszą oni pokonywać schody, żeby trafić na oddziały i do pracowni diagnostycznych.

Logo kategorii
REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO

REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO NA TRASIE NOWY KLEPARZ - PLAC INWALIDÓW. PROJEKT MA NA CELU PRZYWRÓCENIE ALEJOM ICH REPREZENTACYJNEGO WYGLĄDU ORAZ POŁĄCZENIE OBYDWU PLACÓW NOWYM CHODNIKIEM I ZADBANIE O KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH.

×