Lista projektów realizowanych w budżecie obywatelskim 2020

Zobacz projekty realizowane z: 2019
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
Logo kategorii
32
Przyjęty do realizacji
Zrzutka na ZALEW NOWOHUCKI - Koronawirus oddaj nam pieniądze
Sytuacja związana ze stanem epidemii wpłynęła negatywnie na finansowanie II etapu Rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego (nie wystarczy pieniędzy), zatem tutaj przychodzimy z prośbą i koszykiem PROSZĄC MIESZKAŃCÓW o oddanie max. głosów na Zalew Nowohucki.
Logo kategorii
4
Przyjęty do realizacji
Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzakom!
Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Sfinansowana zostanie również spora ilość karmy i opieka weterynaryjna. Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu .
Logo kategorii
7
Przyjęty do realizacji
Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego

Projekt zakłada zakup respiratorów dla krakowskiego szpitala miejskiego: im. Gabriela Narutowicza 

Logo kategorii
62
Przyjęty do realizacji
Zielone dachy na budynkach publicznych

Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach budynków będących własnością Gm. Miejskiej Kraków a użytkowanych przez Wydziały UMK lub jedn.miejskich. Zielone dachy mają wiele zalet, dotyczą one kwestii ekolog., gospodar. i społecznych.

Logo kategorii
144
Przyjęty do realizacji
Szycie łaczy pokolenia
Zadanie ma polegać na zakupie maszyn do szycia i bezpłatnym kursów szycia dla seniorów, młodzieży i dzieci.
Logo kategorii
98
Przyjęty do realizacji
Kocham Staw Płaszowski
Celem projektu jest uporządkowanie i przywrócenie ładu przestrzennego zaniedbanym i zaśmieconym terenom otaczającym Staw Płaszowski. Pozyskanie zielonej enklawy przyjaznej mieszkańcom z jednoczesnym poszanowaniem flory i fauny zamieszkującej staw
Logo kategorii
3
Przyjęty do realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce!
Kontynuacja zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem przedłużamy i upiększamy najdłuższy park w Polsce! Bezpieczne przejścia dla pieszych, dodatkowe chodniki, ławki, nasadzenia i atrakcje dla dzieci.
Logo kategorii
51
Przyjęty do realizacji
Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży
Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży
Logo kategorii
80
Przyjęty do realizacji
STRAŻACKA - MOBILNA IZBA PRZYJĘĆ
Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa poprzez zakup „mobilnej izby przyjęć”, tj. pojazdu ratownictwa medycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Logo kategorii
180
Przyjęty do realizacji
PARK GRZEGÓRZECKI - Zielone Grzegórzki

PARKOLAS  w centrum miasta-między Mostem Kotlarskim a Stopniem Dąbie. To dzika enklawa zieleni w centrum Krakowa. Dzięki instalacji ławek, koszy i oświetlenia, park stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa.

×