Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów odrzuconych w budżecie obywatelskim 2018
Zobacz projekty z: 2017 2016 2015
Logo kategorii
Wybieg dla psów

Miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy oraz ich psów - wybieg dla psów.

Logo kategorii
Bez potknięć przez Białuchę

Projekt zakłada wyremontowanie (wyasfaltowanie) chodnika po zachodniej stronie ulicy Olszyny w rejonie mostu nad rzeką Białuchą – od przystanku „Narzymskiego” (w stronę miasta), do alejki prowadzącej w stronę trzech żółtych wieżowców mieszkalnych.

Logo kategorii
Remont chodnika od ul.Rakowickiej do ul.Idzikowskiego

Remont chodnika przy ul. Ks.Skorupki po stronie nieparzystej od ul. Rakowickiej do ul. Idzikowskiego

Logo kategorii
Zaprośmy pszczoły na Grzegórzki - założenie pasieki.

"Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia" - to ponoć słowa Alberta Einsteina. Projekt dotyczy zakupu, postawienia i zapewnienia opieki dla pasieki złożonej z pięciu uli, ustawionej na budynku będącym własnością GMK.

Logo kategorii
Park kieszonkowy - działki przy CH Plaza i ul. Dąbskiej.

Park kieszonkowy, który mógłby zrewitalizować zaśmiecony, zdegradowany i zaniedbany teren zielony przy Ch Plaza. W pobliżu jest użytek ekologiczny: CH Plaza mogłaby współuczestniczyć w projekcie, dokładając część ze swoich środków.

Logo kategorii
Regularne oczyszczanie i sprzątanie brzegów rzeki Białuchy.

Cykliczne co dwa tygodnie sprzątanie i oczyszczanie ,brzegów rzeki Białuchy od korony wału aż po koryto rzeki ze smieci i dzikich wysypisk przez MPO w Krakowi W okresie wiosenno -letnim pielęgnacja zieleni ( koszenie, przycinanie, nasadzania )

Logo kategorii
Poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 38!

Zastąpienie istniejących, zniszczonych progów zwalniających (ul. Fr. Nullo) na szykany drogowe (podwyższone wysepki obsadzone kwiatami), stworzenie dodatkowej szykany w okolicy ogródków działkowych oraz stworzenie wysepki u wlotu ul. Sądowej.

×