Projekty realizowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Lista projektów realizowanych w budżecie obywatelskim 2021
Zobacz projekty realizowane z: 2023 2022 2020 2019
23
Przyjęty do realizacji
Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej infrastruktury w Parku Wiśniowy Sad! Ławki i stoliki piknikowe! Nie ma to jak relaks w parku!

28
Przyjęty do realizacji
Klub Jedność kreatywni mieszkańcy

Organizacja różnorodnych warsztatów tematycznych dla różnych grup wiekowych m,in. florystycznych, decoupage, kroju i szycia, muzycznych, ruchowych, ogólnorozwojowych, zajęć z robotyki, sportowych, informatycznych i teatralnych

16
Przyjęty do realizacji
Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.

Zadanie dotyczy doposażenia 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy XVIII w niezbędny sprzęt ratowniczy.

27
Przyjęty do realizacji
Wróżenice - spędzajmy więcej czasu razem

Kontuynuacje miejsca spotkań dla mieszkańcow osiedla oraz intergracje wielopokoleniową .

15
Przyjęty do realizacji
Bezpieczni Na Straży Bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy poprzez zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy mieszkaniec i osoby pracujące na terenie chronionym.

26
Przyjęty do realizacji
Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie

Boisko do gry w koszykówkę ścieżki do jazdy na rolkach , drążki do ćwiczeń .

9
Przyjęty do realizacji
Zaprośmy Bociany do Nowej Huty

Bocian uchodzi za symbol macierzyństwa, opiekuńczości, błogosławieństwa, czujności ale także podróży i wędrówek. Projekt zakłada montaż słupów i platform pod gniazda dla bocianów na terenie dzielnicy Nowa Huta.

31
Przyjęty do realizacji
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim

Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w  Przylasku Rusieckim wzdłuż ulicy Karaszewicza-Tokarzewskiego na odcinku ok. 400 m.

35
Przyjęty do realizacji
„rozCZYTAJmy się!”

Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII działają na rzecz krzewienia czytelnictwa wśród ich mieszkańców, wyrabiania nawyku czytania u najmłodszych oraz kształtowania gustów czytelniczych i wrażliwości. Zaspokajają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

4
Przyjęty do realizacji
Więcej Wiosny w Nowej Hucie

Projekt zakłada obsadzenie wiosennymi roślinami cebulowymi nowohuckich podwórek, skwerów i ciągów komunikacyjnych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta.