Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna

Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2023

Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
49
Tężnia w Parku Krowoderskim

Projekt obejmuje budowę tężni solankowej. W skład infrastruktury wchodzą: ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery oraz dojście.

48
Bezpieczny psi park w Parku Krowoderskim

Projekt zakłada budowę poidełka na wodę dla zwierzaków, zakup i montaż przeszkód zabawowych/szkoleniowych, wieszaków na smycze, pojemników na ziemię, montaż śluz, obsadzenie zielenią terenu wokół wybiegu oraz budowę piaskownic.

63
Przyjęty do realizacji
Piłkarskie marzenia na Clepardii

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i turnieju.

66
Chodnik do zmian

Wyboje i strome zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Warto zaznaczyć, że chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przystanków autobusowych, szkoł

6
Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej

Doposażenie w nowe elementy małej architektury istniejącego placu zabaw, poprawa atrakcyjności obecnego ogródka jordanowskiego dla mieszkańców Bronowic Wielkich.

7
Przyjęty do realizacji
Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa mini tężni ma charakter prozdrowotny. Powietrze, wokół tężni jest nasycone cennymi mikroelementami, stosuje się je w różnego rodzaju kuracjach.

82
Kino plenerowe w Dworku

Plenerowe letnie seanse filmowe w zielonej przestrzeni Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki". Zobaczymy najciekawsze filmy ostatnich lat, wyłonione w trakcie głosowania przez samych mieszkańców Prądnika. Dla widzów dostępne będą leżaki i koce. Możliwa jest też realizacja wybranych pokazów w Parku Krowoderskim.

34
NIEŚMIERTELNE ZEBRY 🚸

Jak możemy lepiej zadbać o nasze bezpieczeństwo na drodze? - Tworząc dobrze oznakowane przejścia dla pieszych! Projekt zakłada modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Glogera, ul. J. Conrada, ul. Wł. Łokietka przy ul. Makowskiego, ul. Batalionu "Skała" AK, ul. Krowoderskich Zuchów, skrzyżowaniu ulic Bratysławskiej i Prądnickiej.

54
Przyjęty do realizacji
Zazieleniamy trasę tramwajową na terenie Prądnika Białego

Projekt zakłada zazielenienie terenów wzdłuż nowo budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową.

51
Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap III

Zadanie polega na wymianie zniszczonej nawierzchni alejek, rozbudowie placu zabaw (zakup nowych urządzeń), nasadzeniu roślinności w tym m.in. krzewów, kwiatów, bylin i pnączy według projektu oraz wokół ogrodzenia parku, ogrodu sensorycznego.

74
KTO rozdaje bezpłatne bilety? Teatr KTO.

Bezpłatny wstęp na spektakle dla dzieci i dla dorosłych oraz warsztaty w Teatrze KTO.

3
Park Rzeczny Białucha

Staraniami Rady Dzielnicy oraz kilku radnych miasta, zabezpieczone zostały środki w kwocie ponad 4 mln zł na realizację Parku Rzecznego Białucha. Niestety przez opieszałość środki przepadły, więc trzeba ratować co się da i rozpocząć realizację

71
EKOlogiczna nauka

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Forma kampanii to zaprojektowanie, wyprodukowanie i usytuowanie w przestrzeni dzielnicy tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup oraz prawidłowego dokarmiania ptaków.

59
Na STRAŻy bezpieczeństwa - mieszkańcy dla OSP Tonie!

Doposażenie strażaków-ratowników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków - Tonie w specjalistyczny zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.

44
Renowacja boiska bocznego w Parku Krowoderskim

Projekt zakłada zmniejszenie boiska bocznego, wymianę bramek na mniejsze i utworzenie nowej trawiastej nawierzchni pod boisko.

46
150 drzew na Prądniku Białym

Projekt zakłada nasadzenie ok. 150 drzew na terenie dzielnicy IV.

36
Doświetlenie chodnika przy ul. Krowoderskich Zuchów 5

Projekt zakłada ustawienie latarni ulicznych przy bloku ul. Krowoderskich Zuchów 5 oraz doświetlenie wiaty rowerowej.

56
Remonty chodników na terenie dzielnicy

Projekt zakłada remonty chodników przy ul. Krowoderskich Zuchów, ul Opolskiej oraz ul. Wybickiego.

43
Poidełka w Parku Białoprądnickim

Projekt zakłada budowę 2 poidełek w Parku Białoprądnickim.

61
ZIELONA OŚWIETLONA ALEJKA ul.Pachońskiego - Os.ul.Stefanowicza

UTWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI, W TYM ALEJKI, POPRZEZ OŚWIETLENIE I UTWARDZENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI PIESZEJ od ul. PACHOŃSKIEGO do Os. przy ul. STEFANOWICZA, JAKO CIĄGU REKREACYJNEGO W TYM JEDYNEG0 DOJŚCIA DO TRAMWAJU . .

37
Bezpieczne przejścia na osiedlu Krowodrza Górka

Projekt zakłada doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Krowodrza Górka.

26
Przyjęty do realizacji
Nowe książki dla Ojcowskiej

Zakup nowości wydawniczych w formie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektur szkolnych. Zakup kodów dostępu do platformy e-booków.

68
Inteligentna infrastruktura w Parku Krowoderskim

Projekt adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek, które korzystają z urządzeń mobilnych, więc zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób dorosłych.

50
Bezpieczny Prądnik Biały

Projekt zakłada patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

53
Punkt informacyjny osiedla Krowodrza Górka

Projekt zakłada zakup i instalację punktu informacyjnego niepodświetlanego o historii osiedla z mapą najbliższego otoczenia (wg wzoru zgodnego z Systemem Informacji Miejskiej).

78
Rewitalizacja przestrzeni wokół bloku przy Prądnickiej 58

Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenu wokół bloku przy ul. Prądnickiej 58 i stworzeniu tam estetycznej ogólnie dostępnej zielonej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy.

75
Gimnastyka Słowiańska. Wzmocnij ciało i zdrowie.

Gimnastyka Słowiańska według Tradycji Białoruskiej to holistyczna praca z ciałem. 27 ćwiczeń dedykowanych tylko kobietom. Wzmacniają kręgosłup i sylwetkę. Jest ona dla każdej kobiety bez względu na wiek, kondycję fizyczną i doświadczenia sportowe.

57
Remont placu zabaw przy ul. Opolskiej

Wymiana urządzeń oraz stworzenie bezpiecznego podłoża na placu zabaw przy ul. Opolskiej, koło żłobka nr 24.

70
Youtuberzy w Bibliotece

Zapraszając YouTubera do biblioteki chcemy poszerzyć grono odbiorców i dotrzeć do osób niebędących aktywnymi czytelnikami. Dzięki takim spotkaniom młodzi mieszkańcy Azorów (w tym także liczne grono dzieci z Ukrainy).

8
Międzypokoleniowe Spotkania w Ogrodzie Sensorycznym

Projekt ma na celu przekształcenie niezagospodarowanego terenu w ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną dla mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały. Ideą jego powstania jest poprawa zdrowia po okresie pandemii.

32
Koniec klepiska! Park kieszonkowy przy Pielęgniarek!

Zagospodarowanie nieużytkowanej i zaniedbanej przestrzeni przy ul. Pielęgniarek w teren, który będzie dostępny dla mieszkańców w celu rekreacji i zabawy. Projekt ten ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

38
Zielone osiedle Krowodrza Górka

Projekt zakłada zazielenienie osiedla Krowodrza Górka poprzez nasadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników.

80
Ogród osiedlowy od nowa

Projekt zakłada wymianę zepsutych donic, ławek i innych elementów małej architektury na terenie Ogrodu Osiedlowego znajdującego się przy ul. Siemaszki. Projekt przewiduje również nowe nasadzenia roślin ozdobnych i traw.

14
Zagospodarowanie terenu, budowa alejki parkowej z ławkami

Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż budynku przy Krowoderskich Zuchów 19.

55
Poidełka w Parku Krowoderskim

Projekt zakłada budowę poidełek w Parku Krowoderskim.

86
Ławka z miejscem na wózek inwalidzki

Ławeczki spełniają bardzo ważną funkcję społeczną szczególnie w takich miejscach Krakowa jak Dzielnica IV. Są naturalnym miejscem spotkań mieszkańców, punktem odniesienia w przestrzeni, w tym łamaniem barier architektonicznych osób niepełnosprawnych.

79
100 DRZEW 🌳 DLA DZIELNICY IV!

PROJEKT ZAKŁADA POSADZENIE 100 DUŻYCH SADZONEK DRZEW NA TERENIE DZIELNICY IV Prądnik Biały

47
Zielone przystanki na Prądniku Białym

Projekt zakłada zielone przystanki na terenie dzielnicy w ciągu ul. Opolskiej:

„Rondo Ofiar Katynia” w kierunku ul. Opolskiej

„Conrada” w kier. ROK

„Mackiewicza” w kier. ROK

„Imbramowska” w kier. ROK

„Imbramowska” w kier. Nowej Huty

 

31
Nie utartym szlakiem... / Spotkania podróżnicze w Dworku

Spotkania z podróżnikami mają stać się inspiracją dla wielu marzycieli, którzy boją się zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok ku przygodzie oraz być niejako praktycznym przewodnikiem w planowaniu zarówno dalekich jaki i bliskich wypraw.

15
Przyjęty do realizacji
Mini plac zabaw na Placu Omłotowym

Celem projektu jest budowa mini placu zabaw na Placu Omłotowym, aby umożliwić dzieciom z okolicy bezpieczną zabawę. Obecnie dzieci bawią się na siłowni zewnętrznej, co jest dla nich niebezpieczne. W projekcie proponuje się: podwójną huśtawkę, piaskownice, pajęczynę.

18
Przyjęty do realizacji
Zakup książek i e-booków do filii Biblioteki Kraków

Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 16, Filii nr 18, Filii nr 19, Filii nr 20; zakup gier do Filii nr 20 Biblioteki Kraków oraz doposażenie Filii nr 18

41
Zakup koszy i ławek

Projekt zakłada zakup koszy i ławek, które zostaną ustawione na terenie Dzielnicy IV.

39
ZAZIELENIAMY PRĄDNIK

Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników na terenach gminnych w dzielnicy Prądnik Biały.

35
Doświetlenie osiedla Krowodrza Górka

Wymiana 50 opraw sodowych na oprawy typu LED na osiedlu: Wybickiego 16,14, Łokietka 47,49,51,53,57,57B, Rusznikarska 1-11,13,15,16,17

42
Ścieżka do biegania w Parku Krowoderskim

Projekt zakłada stworzenie ścieżki do biegania wokół parku z nawierzchni naturalnej.

20
Zabawa na Budzyniu

Budowa placyku zabaw przy ul. Władysława Łokietka przy sklepie Jubilat, na działkach nr K-32 49/4 i 20. W tej części miasta brakuje miejsc dla dzieci.

22
Bezpieczniej przy ulicy Dożynkowej w Krakowie

Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Dożynkowej w Krakowie, które zapewni możliwość bezpiecznego przemieszczania się na tej ruchliwej ulicy.

85
Prądnik Biały na warsztacie.

Projekt przewiduje realizację 350 godzin warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały, które zostaną zrealizowane we współpracy z Klubem Kultury Wena, filią Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

45
Ścianka wspinaczkowa w parku krowoderskim

Projekt zakłada wybudowanie niewielkiej sztucznej skałki do wspinaczki z drogami o różnym stopniu trudności i różnym nachyleniu ścian. Teren wokół ścianki będzie wysypany piaskiem amortyzującym zeskoki z wysokości. Ścianka ma za zadanie promować akty

72
EKO DZIELNICA IV

W ramach akcji jedna osoba będzie mogła otrzymać jedną eko - torbę. Takie eko - torby są znacznie trwalsze,praktyczniejsze, a przede wszystkim mniej szkodliwe dla środowiska.

65
Ogólnodostępny plac zabaw przy SP 119

Zadanie polega na rozbudowie/modernizacji istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie, na Azorach.

17
Pierwsza fontanna na Prądniku

Budowa pierwszej ogólnodostępnej fontanny na Prądniku

64
Przyjęty do realizacji
Pilkarskie marzenia z Jadwigą

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i turnieju.

1
Wielkie kompostowanie na Prądniku

Kompostowniki społeczne to rozwiązanie dla osób żyjących w mieście, które dbają o środowisko, chcą ograniczać generowanie odpadów i żyć w duchu zero waste. To szansa na dobry kompost do Twojego ogródka oraz udział w warsztatach z kompostowania!

30
Przestrzeń przyjazna dziecku

Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy mająca stworzyć dzieciom bezpieczne i przyjazne miejsce do beztroskiej zabawy.

77
Nasza łąka kwietna

PROJEKT MA NA CELU STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ ŁĄKI KWIETNEJ NA TERENIE PARKU KROWODERSKIEGO, DZIĘKI CZEMU NUDNY TRAWNIK ZAMIENI SIĘ W RÓŻNOKOLOROWY KWIETNY DYWAN, CO POPRAWI ESTETYKĘ DZIELNICY ORAZ OGRANICZY DZIAŁANIE SMOGU W TEJ CZĘŚCI MIASTA.