Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2020
Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
26
Akademia seniora

Propozycja dla seniorów, w ramach której będą organizowane wydarzenia kulturalne, wyjazdy ogólnousprawniające i edukacyjne połączone z zajęciami ruchowymi i rekreacyjnymi. Organizacja zawodów w brydżu sportowym. Liczba odbiorców: ok. 130 seniorów z Dzielnicy VI Bronowice.

21
Sąsiedzka pracownia ceramiczna

Projekt „ Sąsiedzka pracownia ceramiczna” to cykl bezpłatnych warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych oraz wyposażenie pracowni dzielnicowego Klubu Kultury „ Mydlniki” w profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, spotkań i warsztaów

17
Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy

1. Opracowanie projektu nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na ulicach dzielnicy VI. 2. Realizacja zadania na podstawie opracowanego projektu.

40
Strzel gola przy Krzywym Zaułku

Zadanie obejmuje montaż dwóch bramek do piłki nożnej, piłki ręcznej wraz z koszami do koszykówki na istniejącym boisku przy ul. Krzywy Zaułek.

11
Przyjęty do realizacji
„Kuźnia zieleni - ekologiczny zakątek”

Celem jest utworzenie zielonego zakątka przy Filii nr 23 Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej 297. Zakłada nasadzenie roślin i utworzenie ogrodu z ławkami, półką bookcrossingową, domkami dla owadów i stołem do prowadzenia warsztatów ekologicznych

29
Tenis Stołowy na Młynówce Królewskiej

Projekt zakłada zakup i montaż zewnętrznych stołów do tenisa stołowego. Stoły będą zlokalizowane na Młynówce Królewskiej pomiędzy Osiedlem Widok a ul. Zarzecze. Dodatkowo przewiduje się instalację elementów małej architektury np. ławki i stoliki.

13
Ulica Katowicka na połysk

W ramach projektu zostanie uporządkowane zakończenie ulicy Katowickiej między torami kolejowymi a osiedlem Mieszkaj w mieście, co ułatwi okolicznym mieszkańcom bezpieczne korzystanie z tego ważnego ciągu komunikacyjnego oraz oraz utworzenie zieleńca wraz z nasadzeniami i małą architekturą.

5
Przyjęty do realizacji
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!

Budowa bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie w ciągu Młynówki Królewskiej prowadzącym do Doliny Rudawy.

27
Chodnik ul. Balicka

Remont chodnika na ul. Balickiej od numeru 321B w kierunku zachodnim po stronie północnej do wejścia na cmentarz.

22
Organizacja corocznych "Integracyjnych Dni Bronowic"

Organizacja corocznego Święta Dzielnicy pod nazwą : "Integracyjne Dni Bronowic".

36
800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox"

Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

25
Bronowice myślą od dziecka.

Logiczne myślenie to umiejętność zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka. Zajęcia polegające na rozwiązywaniu zadań i łamigłówek logicznych wspierają właśnie ten rozwój. Są skierowane do dzieci od 5 do 15 roku życia.

43
Przyjęty do realizacji
CZAS NA KINO, TEATR, SPACER, KSIĄŻKĘ I ŁOWIENIE TALENTÓW

Chcemy integracji i aktywizacji mieszkańców. Walczymy z nudą i marazmem proponując: 1 Kino letnie w plenerze 2 Książki, komiksy, kody e-bookowe dla bibliotek 3 Nowe przystanki Trasy kulturowej 4 Konkursy artystyczne 5 Warsztaty Teatr-Taniec-Śpiew

42
Bieg na Orientację w dzielnicy VI

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełnosprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładne i szczegółowe mapy do BnO pomogą każdemu chętnemu poznać tajniki Zielonego Sportu!

39
Remont nawierzchni ulica Złoty Róg okolice stacji kolejowej

Remont nawierzchni ulica Złoty Róg okolice stacji kolejowej, teren zdewastowany, obecnie ma teren powinien być utrzymany w stanie estetycznym z powodu otwarcia stacji PKP i dużej ilości ludzi.

4
Seniorzy sadzą drzewa!

Nowe nasadzenia w Bronowicach w miejscach wskazanych przez seniorów (wskazanie poprzez kluby seniora, Radę Dzielnicy Bronowice, petycje.

32
Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu zielonego położonego w "Parku Młynówka Królewska" pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele, na podstawie opracowywanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej projektu.

2
Seniorzy przeciwko oszustom!

Jak nie dać się oszukać i jak pomóc w złapaniu oszusta - szkolenia dla seniorów przeprowadzone przez Policję, zweryfikowane organizacje lub przedstawicieli banków i innych instytucji.

41
Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnej siłowni na wolnym powietrzu dostępnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 93 i okolicznych mieszkańców. Siłownia ma zastąpić istniejącą "ścieżkę zdrowia" pozostającą w bardzo złym stanie technicznym.

15
Remont chodnika przy ul. Dytmara

Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy oraz wymianę wyeksploatowanych płytek chodnikowych przy ul. Sołtysa Dytmara na wysokości budynków nr 2, 4, 6.

16
Przyjęty do realizacji
Tak! dla Parku przy Forcie w Bronowicach

Ogólnodostępne tereny powojskowe nieurządzone powinny zostać przekształcone i zagospodarowane. Dla nas mieszkańców jest nieodzowne przekształcenie terenu w zagospodarowany park.

18
Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6 Bronowice

Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6 Bronowice mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców na głównych ciągach spacerowych i komunikacyjnych, placach zabaw i rekreacji, terenach placówek oświatowych.

9
Zielone Parkingi Rowerowe

Celem projektu jest budowa dwóch Zielonych Parkingów Rowerowych aby rozwiązać problem z parkowaniem rowerów w granicznej południowej Dzielnicy Krakowa w rejonie pętli autobusowej i tramwajowej.

1
Przyjęty do realizacji
Remont ogródka jordanowskiego przy ul.Tetmajera

Obecny plac zabaw przy ul.Tetmajera jest już bardzo wyeksploatowany i prawie nikt już z niego nie korzysta, dlatego konieczna jest wymiana zużytych urządzeń zabawowych. Ten plac zabaw powinien być również otwarty na potrzeby najmłodszych dzieci.