Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:

Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2022

Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
27
Przyjęty do realizacji
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RUSZCZY

Doposażenie placu zabaw w osiedlu Ruszcza przy ulicy Rusieckiej.

12
Piknik na parkingu

Podczas Park(ing) Day w alei Róż zamienimy parking przyjazną strefę dla mieszkańców z wykorzystaniem kwiatów w doniczkach, trawy z rolki i różnego rodzaju siedzisk.

4
Nowohuckie Pikniki Podwórkowe

Projekt zakłada organizacje integracyjnych pikników podczas których mieszkańcy nowohuckich podwórek będą mogli się poznać bliżej i zacieśnić sąsiedzkie więzy.

22
Wrózenice - aktywnie po sąsiedzku

Kontynuacja projektu miejsca spotkań dla mieszkańców osiedla oraz integracja wielopokoleniowa .

13
Biblioteka – przyjazne miejsce

Proponowane działania w ramach realizacji zadania to: zakup mebli i regałów dla dzieci umożliwiających stworzenie miejsca do samodzielnej pracy najmłodszych czytelników, zakup wyposażenia ułatwiającego korzystanie z księgozbioru, prace remontowe.

21
Przyjęty do realizacji
Przylasek Wyciąski - strefa relaksu

Wykonanie strefy relaksu w której znajdą sie hustawko-ławki otoczone alejką asfaltową w postaci okręgu . Obok w drugim okręgu zostaną zamontowane hamaki, leżaki, ławki w otoczeniu zielonych skarp z palisadami, W częsci zielonej miejsce do grillowania

33
Górka Kościelnicka-skwer z miejscem rekreacji

Budowa ogólnodostępnego skweru dla mieszkańców.

43
Wydarzenia otwarte Festiwalu "Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na zbliżenie się z ukraińską kulturą mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców mieszkającym w Dzielnice

11
Kierowco, szanuj zieleń!

Kampania ma na celu uświadomienie kierowcom aspektu prawnego niewłaściwego parkowania na terenach zieleni, ma opowiadać o negatywnym wpływie parkowania na korzenie drzew oraz poruszyć temat estetyki przestrzeni publicznej.

18
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych kursów języka angielskiego dla osób dorosłych, w dwu grupach: początkującej i zaawansowanej. Kursy nauczą komunikacji w tym języku, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami.

62
LEGALne NOWOHUCKIe GRILLillowanie przy NCKu!

Projekt zakłada powstanie miejsca do grillowania w najbliższym sąsiedztwie budynku NCK. Inwestycja stworzy dla mieszkańców komfortowe warunki do grillowania, integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

16
Przyjęty do realizacji
"TuCzytaMy"

Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII działają na rzecz krzewienia czytelnictwa, wyrabiania nawyku czytania u najmłodszych, kształtowania gustów czytelniczych i wrażliwości. Przez powyższe działania zaspokajają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

31
Stop krzykom! Jak dogadać się z dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo często mówi: nie! • Nie chce sprzątać zabawek albo ubierać się, kiedy musicie wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem • Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest dla Ciebie. Poznaj skuteczne metody wychowawcze.

49
Poprawa warunków uprawiania sportu w Wyciążach

W ramach tego projektu proponujemy zakup nowoczesnego sprzętu treningowego, który będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkie  dzieci  młodzież i dorosłych w Nowej Hucie , zarówno ogólnodostępne jak i te, które ćwiczą w przy klubie sportowym LKS Błyskawica Wyciąże. Taki sprzęt da dzieciom szansę rozwoju, która w chwili obecnej była dostępna tylko w największych ośrodkach sportowych. Nowoczesny sprzęt treningowy to optymalny rozwój. Istnieje realna potrzeba zakupienia  piłek, bramek sportowych i akcesoriów.

24
Przyjęty do realizacji
INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW Z KLUBEM "HERKULES" BRANICE

Imprezy plenerowe w osiedlach Branice, Przylasek Rusiecki, Ruszcza i Wyciążach, wycieczki integracyjno-krajoznawcze, uczestniczenie w kursach i zajęciach organizowanych przez Klub "Herkules".

5
Jaśniej w Nowej Hucie!

Wymiana starych słupów i opraw oświetleniowych na oprawy LED w wybranych lokalizacjach na terenie osiedli: Zielone, Szkolne, Willowe, Ogrodowe, Centrum A i Wandy oraz dobudowa słupa w os. Szkolnym do wyczerpania środków.

19
Rewitalizacja terenów zielonych w osiedlu Centrum A 2-6-14

Projekt ma na celu: 1). Odtworzenie żywopłotu(nasadzenie nowego) na trawnikach, także znajdujących się przy trzech klatkach schodowych bloku 14. 2). Posianie trawy. 3). Posadzenie kilku drzew i krzewów kwitnących, nasadzenie rabat bylinowych.

54
Przyjęty do realizacji
Domki dla Jeży! Kontynuacja

Projekt zakłada posadowienie domków dla jeży oraz podjęcie działań kontrolnych w kolejnym roku. 

60
Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie - Krakus Nowa Huta

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów przepisów piłki nożnej przeprowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

17
Suche Stawy trzymają formę

Budowa siłowni plenerowej na terenie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. Realizacja projektu poszerzy ofertę tego terenu dla mieszkańców miasta o ogólnodostępną siłownię oraz pozwoli na lepsze wykorzystanie kompleksu.

28
Przyjęty do realizacji
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W BRANICAH

Budowa miasteczka rowerowego w osiedlu Branice przy ulicy Michała Karasiewicza-Tokarzewskiego.

45
Zajęcia rehabilitacyjno ruchowe dla seniorów

Adaptacja pomieszczeń Centrum Aktywności Seniora - oś. Zielone do potrzeb rehabilitacji i aktywności ruchowej seniorów. Dostosowanie pomieszczeń oraz instalacja sprzętu rehabilitacyjnego gimnastycznego w pomieszczeniach CAS na oś. Zielonym .

46
Remont kamiennego murku na os. Hutniczym

Projekt przewiduje rewitalizację remontu kamiennego murku wraz z częścią chodnika na os. Hutniczym.

39
BEZPIECZNY RATOWNIK - BEZPIECZNY NOWOHUCIANIN

Zadanie polega na doposażeniu 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprzęt Ratowniczy.

15
"3-TAK NA TAK"

Zakup do Filii 56 Biblioteki Kraków w os. Zgody 7, urządzeń do czytania dla osób słabowidzących i seniorów, a także zakup czytników e-booków.

25
Wypocznij w parku na os. Handlowym

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej infrastruktury w parku na os. Handlowym! Hamaki, ławki i stoliki piknikowe! Nie ma to jak relaks w parku!

61
Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy poznać ukraińską kulturę filmową różnych gatunków, a także zwiększą ofertę kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe.

34
Moda na czytanie

Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek i audiobooków oraz uzupełnienie księgozbioru o tytuły brakujące bądź zdekompletowane a pożądane lub niezbędne dla Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w roku kalendarzowym 2023.

3
Mikro Łąki Kwietne

Projekt zakłada utworzenie mikro łąk kwietnych przy podstawach pni drzew zwiększając tym bioróżnorodność oraz estetykę miejsca.

59
Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie - Hutnik Kraków

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów przepisów piłki nożnej przeprowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

8
Nie rdzewiejmy! Renowacja tablic informacyjnych.

Projekt dotyczy remontu wyjątkowych, zabytkowych tablic informacyjnych zlokalizowanych w kilku osiedlach w Nowej Hucie.

56
Siłownia NOWOHUCKA pod chmurką cz.1.

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w Nowej Hucie. Inwestycja utworzy atrakcyjną strefę aktywności fizycznej, która zintegruje mieszkańców i zachęci do aktywnego spędzania czasu zarówno dzieci jak i dorosłych,

53
OdNOWA Nowohuckich PARKINGÓW - cz.1

Remont Parkingów na terenie Dzielnicy Nowa Huta - część.1.

23
Przyjęty do realizacji
Klub Pod Kasztanami - Integracja mieszkańców Kościelnik

Organizacja darmowych zajęć dla mieszkańców : zajęcia plastyczne,komputerowe, artystyczne, naukowe, ogólnorozwojowe, gry planszowe, półkolonie, pikniki rodzinne .

20
Przyjęty do realizacji
Wolica - Klub Jedność mieszkańcy z potencjałem

Organizacja darmowych zajęć dla mieszkańców. Integracja dzieci, dorosłych, seniorów poprzez festyny rodzinne oraz świąteczne spotkania mieszkańców.

55
NOWOHUCKIE letnie KINO Nowohuckiego Centrum Kultury

Celem realizacji projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Nowej Huty. Zakupienie potrzebnego sprzętu zamiast wynajmu, zapewni NCKowi możliwość organizacji większej ilości wydarzeń o podobnym charakterze w przyszłości.

6
Murem za murkami! Ratujmy zabytkowe murki w Nowej Hucie.

Projekt zakłada renowację zniszczonych zabytkowych nowohuckich murków, wraz z towarzyszącymi im schodami z likwidacją ewentualnych barier architektonicznych. Projekt zakłada remonty murków na os. Zielonym pomiędzy budynkami 5 i 7, os. Sportowym 25 przy ul. Mościckiego naprzeciw budynku os. Zielone 6 i os. Zielonym 1 w stronę al. Róż. Remont zostanie zrealizowany do wysokości środków.

1
Więcej Wiosny w Nowej Hucie

Projekt zakłada obsadzenie wiosennymi roślinami cebulowymi i kwitnącymi krzewami nowohuckich podwórek, skwerów i ciągów komunikacyjnych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta.

58
1000 biletów do teatru dla nowohuckich seniorek i seniorów

Udostępnienie dla nowohuckich seniorek i seniorów darmowych biletów do Teatru Łaźnia Nowa, organizacja puli miejsc na najciekawsze tytuły, ale i przygotowanie spektaklu specjalne z dyskusją z twórcami.