Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:

Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2022

Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
24
Grębałów ul. Styczna remont nakładki asfaltowej

Grębałów ul. Styczna remont 350 mb nakładki asfaltowej wraz z wymiana krawężników po jednej stronie ulicy.

13
Przyjęty do realizacji
Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej

Projekt dotyczy budowy chodnika od strony południowej ulicy Lubockiej od posesji nr 56 do posesji nr 66, na długości około 130 m.

2
Przyjęty do realizacji
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów

Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Architektów, przy skrzyżowaniu z ul. Poległych w Krzesławicach. Przy tych przejściach brak oświetlenia ulicznego, które by zapewniało właściwą widoczność, szczególnie w sezonie zimowo-jesiennym.

4
Przyjęty do realizacji
W zdrowym ciele zdrowy duch-pilates w Klubie Krzesławice

Projekt zakłada zorganizoawnie zajęć pilates oraz zakup sprzętu do ćwiczeń, które będą odbywać się w Klubie Krzesławice.

9
"Piękny umysł"

Bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego oraz obsługi komputera. Warsztaty będą skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych, dla dwóch grup zaawansowania . Zajęcia będą trwały 60 minut zarówno dla grupy językowej oraz komputerowej.

22
Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr 129

Projekt przewiduje budowę ścieżki asfaltowej łączącej SP nr 129 z blokami znajdującymi się przy w/w SP (os. Na Stoku 10A/B/C/D/E).

27
Ogród Owocowy przy ul. Jagiełły

Propozycja dotyczy uzupełnienia nowego sadu przy ul. Jagiełły o krzewy owocowe.

11
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku asfaltowym

Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej małego boiska asfaltowego, znajdującego się na skwerze zieleni pomiędzy ul. Architektów a Fortem - MDK Fort 49 "Krzesławice".

17
Stop krzykom! Jak dogadać się z dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo często mówi: nie! • Nie chce sprzątać zabawek albo ubierać się, kiedy musicie wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem • Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest dla Ciebie. Poznasz skuteczne metody wychowawcze.

8
Seniorzy na Szlaku Orlich Gniazd - wycieczka

Organizacja jednodniowej autokarowej wycieczki z przewodnikiem dla 50-osobowej grupy seniorów z Dzielnicy XVII szlakiem Orlich Gniazd. Wycieczka ogólnodostępna dla osób powyżej 60 roku życia z terenu dzielnicy XVII, które zgłoszą się do udziału na wyjazd po ogłoszeniu zapisów (liczy się kolejność zgłoszeń)

30
Przyjęty do realizacji
Dynamiczne Zakole

Bezpłatna oferta zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych, wycieczek dla wszystkich grup wiekowych bez względu na stan zdrowia czy inne ograniczenia w Klubie Zakole.

32
Świętujmy razem! - Piknik Budżetu Obywatelskiego 2023

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku Budżetu Obywatelskiego integrującego wszystkich mieszkańców Wzgórz Krzesławickich w parku Zielony Jar.

14
Przyjęty do realizacji
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy

Funkcjonujący w osiedlu ogródek Jordanowski nie posiada żadnego oświetlenia. Rosnąca ilość mieszkańców osiedla powoduje, że rodzice przychodzą z dziećmi o różnych porach i wnioskują o wykonanie oświetlenia. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo.

6
Przyjęty do realizacji
Zakup lektur i książek z dużą czcionką do Filii nr 52 BK

Zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz książek z dużą czcionką przeznaczonych dla osób zmagających się z dysfunkcjami wzroku i dla seniorów.

5
Przyjęty do realizacji
Kolorowo w parku Zielony Jar

Kolorową roślinność w parku Zielony Jar. Kwiaty, krzewy, rośliny cebulkowe, łatwe w pielęgnacji, zachwycające kolorami przez wiele miesięcy.

10
"Logopedia dla dzieci"

Projekt "Logopedia dla dzieci" przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (wiek od 3 do 12 lat) z zaburzeniami rozwoju mowy, które są zagrożone wykluczeniem ze społeczności szkolnej. W projekcie będzie mogło uczestniczyć 12 dzieci.

3
Kolorowy ogród wokół Klubu Krzesławice

Projekt zakłada uporządkowanie, położenie agrowłókniny i nasadzenie roślin cebulowych oraz bylin wokół Klubu Krzesławice w ramach inicjatywy sąsiedzkiej.

26
Stawiamy na TEATR D.K. DUKAT gr teatralna dzieci i dorosłych

Stawiamy na TEATR Dom Kultury DUKAT gr teatralna dzieci i dorosłych, plenerowe pikniki rodzinne potrzebny jest dobry sprzęt sceniczny, udostępnianie sali naszym przedszkolaczkom z Filii Przedszkola nr 112. Organiz. przedstawień teatralnych i scenicz

19
Przyjęty do realizacji
Śmiech to zdrowie - parkowe spotkanie z kabaretem w Wadowie

W ramach projektu zakłada się organizację występu kabaretowego w Parku w Wadowie. Udział wszystkich chętnych mieszkańców w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

7
Przyjęty do realizacji
Pakiet DAY SPA ZŁOTO SWOSZOWIC dla naszych seniorów

Wyjazd do Uzdrowiska Swoszowice na krótki pobyt dla zdrowia i przyjemności.

12
Klub Dukat - renowacja sceny teatralnej

Projekt renowacji sceny teatralnej w Klubie Dukat obejmuje: 1) renowację desek scenicznych, 2) zamontowanie nowych kotar wraz z kurtyną, 3) modernizację oświetlenia scenicznego.

25
Boisko Zielony Jar-oświetlenie, małe bramki

Projekt przewiduje montaż oświetlenia, bramek "hokejowych" w parku Zielony Jar.
 

15
Rewitalizacja przestrzeni przed "Pekinem" 229.

Rewitalizacja przestrzeni przed budynkiem socjalnym (zwanym "Pekin") przy ul. Kantorowickiej poprzez wyburzenie pozostałości po komórkach,odgrodzenie części budynku z czynnym WC trwałym ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu zielenią,miejsca parkingowe

28
Przyjęty do realizacji
Błonie 4.0

Zadanie polega na rewitalizacji terenu tzw Błonia Kantorowickiego poprzez doposażenie go w dodatkowe elementy infrastruktury sportowej oraz na posadowieniu w razie możliwości tym miejscu bocianiego gniazda.

34
Piłkarskie marzenia na Wzgórzach Krzesławickich

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów przepisów piłki nożnej przeprowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.