Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2021
Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
51
Doświetlenie przejść dla pieszych Lampami LED w Dzielnicy 17

Doświetlenie przejść dla pieszych Lampami LED w Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie

18
Siłownia ze zmiennym obciążeniem w parku Zielony Jar

Projekt przewiduje montaż kilku urządzeń siłowych ze ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM w parku Zielony Jar wraz z budową zadaszenia, stojaków rowerowych oraz utwardzeniem podłoża by osoby niepełnosprawne na wózkach mogły skorzystać z siłowni.

7
Przyjęty do realizacji
Śmiech to zdrowie - parkowe spotkanie z kabaretem w Wadowie

Projekt zakłada zorganizowanie darmowego popołudnia kabaretowego na świeżym powietrzu w klimatycznej scenerii parku w Wadowie.

31
ZAKUP KSIĄŻEK Z DUŻĄ CZCIONKĄ I AUDIOBOOKÓW DO BK F 52

Zakup do Filii nr 52 Biblioteki Kraków książek w serii „Duże Litery” pozwalających bez obciążania wzroku czytać osobom starszym i z osłabionym wzrokiem, a także audiobooków, czyli książek mówionych.

47
Dzień Seniora w Dzielnicy XVII

W ramach projektu zostanie zorganizowany Dzień Seniora Dzielnicy XVII. Będzie on zawierał szereg atrakcji. W ramach Dnia Seniora można zorganizować np. punkty bezpłatnych porad i konsultacji dla osób starszych, występy artystyczne, pokazy, stoiska informacyjno - doradcze.

5
Przyjęty do realizacji
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi

Grębałów ul. Obwodowa wymiana nakładki asfaltowej wraz z wymianą krawężników od nr 17 do nr 35

41
Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej strefy edukacyjno-wypoczynkowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie przy ul. Jaskrowej 5 posiadającej cechy parku kieszonkowego.

34
Bezpiecznie powroty do domu!

Instalacja lamp drogowych na ulicy Wadowskiej na odcinku ok. 1km między Luboczą a Wadowem. Pozbawiony oświetlenia odcinek drogi bez pobocza sprawia zagrożenie dla życia ludzkiego a także mieszkającej w sąsiedztwie zwierzyny.

20
Remont nakładkowy ul. Petofiego

Remont fragmentu nawierzchni ul. Petofiego na odcinku od nr 101 w kierunku nr 93 i dalej. Jest to odcinek o długości ok. 220 mb. W ramach prac do wykonania będzie naprawa istniejącej jezdni poprzez tzw. remont nakładkowy.

23
Przyjęty do realizacji
Wycieczka dla seniorów „Niepołomice -Zamek i Puszcza”

Organizacja wycieczki autokarem, z pilotem, dla 50-osobowej grupy seniorów z Dzielnicy XVII do Niepołomic na zwiedzanie Zamku, Obserwatorium Astronomicznego i objazd puszczy połączony ze spacerem.

14
Przyjęty do realizacji
Doposażenie Orlika przy SP nr 129

Projekt przewiduje doposażenie orlika/boiska w 8 bramek do piłki ręcznej, elektronicznego zegara, urządzenia do sterowania oświetleniem (czasowy wyłącznik), plandek chroniących przed światłem słonecznym oraz narysowanie na murawie dwóch żółtych linii

27
Logopedia postcovidowa dla dzieci

Projekt "Logopedia postcovidowa dla dzieci" przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (wiek od 3 do 12 lat) z zaburzeniami rozwoju mowy, które są zagrożone wykluczeniem ze społeczności.

25
Przyjęty do realizacji
Zakup i powieszenie na drzewach budek lęgowych dla ptaków

Zakup i zawieszenie na drzewach na terenie Dzielnicy XVII budek lęgowych dla ptaków, które tym sposobem zaprosimy by zamieszkały bliżej nas. Na terenie naszych osiedli mamy mnóstwo drzew, na których można zainstalować budki dla ptaków.

32
Piękny umysł - edycja II

Bezpłatne zajęcia nauki angielskiego oraz obsługi komputera. Skierowane do mieszkańców Dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, szczególnie dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu od kwietnia do grudnia, czas trwania: 60 minut

54
800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 800 darmowych biletów do kina.

52
Koniec z błotem i kostką brukową w parku Zielony Jar

Utwardzenie brakujących odcinków i remont zniszczonej drogi dojazdowej do śmietników bloków os. Na Wzgórzach nr 7/8/9/10 i połączenie jej z kładką nad strumykiem w parku Zielony Jar.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

29
Strefa relaksu w Zielonym Jarze

Projekt przewiduje doposażenie parku Zielony Jar w elementy małej architektury pozwalające odpocząć, np.: drewniane leżaki, hamaki.

49
Przyjęty do realizacji
Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych

Zadanie dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw w Kantorowicach na działce nr 29 obr 4 Nowa Huta

24
Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal.

Rozbudowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 129 o czterotorową bieżnię lekkoatletyczną z trzema torami do biegu na 60 metrów oraz skocznią do skoku w dal.

10
Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic, Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im. H. Jordana możliwe będzie zapewnienie nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, wycieczek, seansów w kinie PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla całych rodzin.

17
Przyjęty do realizacji
Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń

Celem projektu jest doposażenie istniejącego już Rodzinnego Ogrodu Wrażeń (BO 2019) w celu podniesienia atrakcyjności miejsca i zagospodarowania pozostałego, niewykorzystanego terenu (z wielkim potencjałem).

48
Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców!

Projekt zakłada cztery pokazy w ramach kina plenerowego w muszli koncertowej w Parku Zielony Jar. Kino plenerowe czyli inaczej Kino "pod chmurką" to idealna okazja na spędzenie przyjemnego wieczoru w gronie znajomych i sąsiadów.

39
Dziecięcy raj - doposażenie Parku Zielony Jar

Celem projektu jest uatrakcyjnienie Parku Zielony Jar poprzez doposażenie w urządzenia zabawowe (np. trampoliny).

12
Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr 129

Budowa ścieżki asfaltowej poprowadzonej nieużytkami przy SP nr 129 łączącej bloki os. Na Stoku 10A/B/C/D/E ze szkołą.

8
Boisko w Zielonym Jarze - oświetlenie i doposażenie

Projekt zakłada  instalację  oświetlenia oraz umieszczenie czterech małych bramek do piłki nożnej pod koszami do organizacji mini-turniejów dla dzieci na terenie boiska w Parku Zielony Jar.

3
Toaleta w parku Zielony Jar Wandy

Zadanie zakłada budowę przy placu zabaw w parku Zielony Jar Wandy publicznej toalety dostosowanej do potrzeb dzieci, m.in. z niskim zlewem umożliwiającym dzieciom umycie rąk.

21
Utwardzenie fragmentu ul. Niebyłej wzdłuż bloków nr 9 i 11

Zadanie polega na utwardzeniu odcinka ul. Niebyłej o długości ok. 220 mb od wjazdu na "osiedle" w stronę szkoły.

44
Relax na Błoniu

Zadanie dotyczy zakupu oraz montażu elementów małej architektury na działce nr 140/1 obr 4 NowaHuta

16
Niedzielne rodzinne biegi rekreacyjne w parku Zielony Jar

Biegi rekreacyjne w każdą niedzielę dla wszystkich w parku Zielony Jar.

6
Przyjęty do realizacji
Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w parku w Wadowie

Projekt zakłada zorganizowanie w sezonie letnim czterech seansów kina plenerowego w parku w Wadowie. W ramach projektu zostaną wyświetlone filmy, przygotowane leżaki do oglądania oraz strefa gastronomiczna.

19
Przyjęty do realizacji
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej

Zadanie dotyczy wykonania nakładki bitumicznej z podbudową na odcinku ok. 230 m na ul. Łazowej na odcinku od posesji nr 6 do granicy działki nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta, w granicach istniejącego pasa drogowego.

15
Przyjęty do realizacji
Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98

Budowa zatoczki na ul. Poległych w Krzesławicach przy Szkole Podstawowej nr 98 pełniącej funkcję Kiss and Ride. Zatoczka umożliwi komfortowe wysadzenie dzieci z samochodu bez blokowania wewnętrznej ulicy osiedlowej.

2
Pilates na świeżym powietrzu

Zadanie polega na przeprowadzeniu serii ogólnodostępnych zajęć Pilates w parku Zielony Jar Wandy latem 2022 r.