Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim 2021
Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
15
Zagospodarowanie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 110.

Budowa siłowni zewnętrznej, skoczni w dal oraz montaż ławek z blatami do nauki (powstanie Zielonej Klasy) na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie oraz mieszkańców Dębnik.

44
U nas wypoczniesz najlepiej

W ramach projektu zostanie utworzona ogólnodostępna zielona strefa wypoczynku dla mieszkańców oraz dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej 158.

31
Przyjęty do realizacji
Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec

Celem zadania jest bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa poprzez doposażenie strażaków-ratowników OSP w umundurowanie i niezbędny sprzęt ratowniczy.

16
Dalekowschodni Park Kieszonkowy

Dalekowschodni Park Kieszonkowy jest pomysłem na stworzenie uporządkowanej, przyjaznej i zielonej przestrzeni oraz kontynuację motywów Dalekiego Wschodu, które od lat towarzyszą ulicy Marii Konopnickiej.

26
Przyjęty do realizacji
OGRÓDEK BADAWCZO – EKOLOGICZNY W Dzielnicy VIII

Budowa ogródka badawczo- ekologiczno -meteorologicznego w naszej dzielnicy. Projekt zakłada posadowienie stacji badającej między innymi jakość powietrza, poziom hałasu, stacje meteo oraz edukacyjne mini elektrownie wiatrowe i słoneczne.

1
Wypas owiec na Zakrzówku

Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie "Parku Zakrzówek" oraz przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia czynnej ochrony w mieści

28
Przyjęty do realizacji
Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :)

Czy kiedykolwiek będąc na spacerze szukałaś/eś ławki czy kosza na śmieci? Jeśli tak, to ten projekt jest dla Ciebie! Wspólnymi głosami doposażmy naszą okolicę w ławki, kosze na śmieci/psie kupy. Dodatkowo posadzimy drzewa!

6
Przyjęty do realizacji
PLANTY DĘBNICKIE NA MONTE CASSINO

Utworzenie Plant Dębnickich wzdłuż ulicy Monte Cassino wraz z nasadzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz wprowadzenie małej architektury. Projekt należy skoordynować z inicjatywą utworzenia Alei Kongresowej wzdłuż tej ulicy.

33
Przyjęty do realizacji
Aktywni na plus. Animacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

Zainteresowanie dzieci i ich rodzin kulturą i nauką poprzez organizację warsztatów edukacyjnych zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych, oraz promowanie integracji społecznej poprzez imprezy okolicznościowe.

13
Przyjęty do realizacji
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej

Zadanie polega na utwardzeniu tłuczniem kamiennym poboczy w  ul. Skotnickiej od nr 78 do 52 tylko na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków -  od rozwidlenia z ul. Winnicką do łąk. Ulica Skotnicka na tym odcinku prowadzi do obszarów zielonych oraz w drugą stronę do szkoły podstawowej.

39
Przyjęty do realizacji
100 drzew dla Dzielnicy VIII Dębniki!

Projekt zakłada nasadzenia 100 szt. sadzonek drzew (dęby, buki, graby, jesiony i inne) na terenie dzielnicy. TAK dla dużych drzew w mieście. Jedno dojrzałe drzewo wytwarza tlen dla kilku osób!

49
Flowpark B13

Zadanie polega na budowie tzw. Flowparku, czyli parku do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę, a więc ćwiczenia wykorzystujące masę własnego ciała. Park do ćwiczeń będzie się znajdował na obiekcie Osiedlowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Pogoń-

47
Oswoić emocje

W ramach projektu w ZSP nr 7 odbędzie się roczny cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z komunikacji oraz emocji, a także ogólnodostępne dyżury psychologa. Takie wsparcie psychologiczne w szkołach jest szczególnie istotne w obecnym czasie pandemii.

21
Przyjęty do realizacji
Zaczytaj się na Dębnikach

Zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków, gier), puli kodów książek elektronicznych, oraz wyposażenia dla filii Biblioteki Kraków znajdujących się na terenie Dzielnicy VIII.

10
Park przy ul. Jahody

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu dla wykonania ,,parku kieszonkowego". Projekt ma na celu uatrakcyjnienie okolicy, nawiązanie do naturalnie rosnących tam wysokich traw, postawienie ławek itd.

18
Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic, Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im. H. Jordana możliwe będzie zapewnienie nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, wycieczek, seansów w kinie PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla całych rodzin.

30
Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i wizerunku miasta! W miejscach najbardziej uczęszczanych przez spacerujących mieszkańców postawmy 3 praktyczne a estetyczne kosze do segregacji odpadów.

14
PATCHWORK ŁĄCZY POKOLENIA

Edukacja, integracja i artterapia seniorów poprzez warsztaty patchworku dla kobiet 60+ . Uczestniczki poznają techniki szycia patchworku, zaprojektują i wykonają zabawki edukacyjne dla żłobka w VIII dzielnicy.

2
Idziemy na plac zabaw wśród zieleni

Projekt zakłada realizację placu zabaw o powierzchni około 600 m^2 na działce nr 274 obr. 9 Podgórze, który będzie miejscem bezpiecznych zabaw i integracji dzieci w różnych grupach wiekowych.

46
Woda energii doda - poidełko przy Smoczym Skwerze

Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną przy ogródku Smoczym Skwerze (niedaleko ul. Ruczaj).

37
Przyjęty do realizacji
800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 800 darmowych biletów do kina.

20
Nowa technologia gaśnicza dla waszego bezpieczeństwa

Zakup sprzętu do zwalczania pożarów wewnętrznych gdzie liczy się minimalizowanie strat po pożarowych, i ochrona zabytków oraz gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem takich jak: dachy z fotowoltaiką, auta elektryczne itp.

50
Pychowicki Plac Sąsiedzki

Pychowicki Plac Sąsiedzki mam być przestrzenią integracji, gdzie będą obdywać sie warsztaty, kameralne imprezy kulturalne, zajęcia rekreacyjne oraz wystawy plenerowe. Komfort wypoczynku zapewni mała drewniana architektura oraz nasadzenia roślinne.

3
BOISKO ZAMIAST CEMENTOWNI NA ZAKRZÓWKU

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu, w miejsce cementowni na Zakrzówku.

32
Przyjęty do realizacji
POPULARYZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W DZIELNICY 8

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy VIII poprzez popularyzację ochrony przeciwpożarowej szczególnie wśród dzieci.

23
Przyjęty do realizacji
Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. VIII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie osiedli Ruczaj, Pychowice, Zakrzówek.

24
Przyjęty do realizacji
Siłownia zewnętrzna przy DPS im. św. Brata Alberta, Kraków

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie dla mieszkańców ww. Domu, osób, które w różny sposób wspierają mieszkańców, a także mieszkańców Dzielnicy VIII.

5
Przyjazne i komfortowe czekanie na pętli.

Przebudowa istniejącego przystanku na pętli autobusowej w Podgórkach Tynieckich w celu montażu wiaty przystankowej z oświetleniem oraz posadzeniem 3 drzew dla poprawy komfortu oczekujących pasażerów.